Opiskelu ja opetus

Tervetuloa opiskelemaan teologiseen tiedekuntaan! Uskontojen ja maailmankatsomusten ymmärtäminen auttaa sinua ymmärtämään maailmaa.

Tulevaisuuden teologi on uskonnon ja kulttuurien tulkki, kohtaamisen asiantuntija ja arvo-osaaja.

Uskontojen vaikutus ei ole maailmassa vähenemässä, vaan isot yhteiskunnalliset muutokset ovat päinvastoin lisänneet tarvetta uskonnolliselle osaamiselle ja uskontoja koskevalle tiedolle. Teologian opinnot antavat sinulle hyvät valmiudet ymmärtää erilaisia uskonnon, yhteiskunnan ja kulttuurin sidonnaisuuksia globaalissa maailmassa ja hahmottaa asioiden ajallinen perspektiivi.

Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta on opiskelijamäärältään Euroopan suurimpia teologian alalla. Tiedekunnan tarjoaman uskonnon asiantuntemuksen perustana on vahva historiatietoisuus, mutta toisaalta voimakas nykypäivään liittyvä tulkinnallinen ulottuvuus.

Kouluttamiamme asiantuntijoita hyödynnetään yhteiskunnassa laajasti, sillä uskonnon ja maailmankatsomusten ymmärtäminen antaa välineitä, joiden avulla voi ymmärtää maailmaa. Meiltä valmistuvat opiskelijat sijoittuvat hyvin koulutusta vastaaviin tehtäviin. Lue tiedekunnasta valmistuneiden työllistymisestä Teologit työelämässä -sivulla.