Yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito. Dosentti voi osallistua edustamansa oppiaineen opetuksen antamiseen, opiskelijoiden ohjaukseen ja opinnäytteiden tarkastamiseen sekä muuhun yliopistolliseen toimintaan kulloinkin erikseen sovittavalla tavalla.

Helsingin yliopistossa dosentin arvon myöntää kansleri. Tiedekuntaneuvosto arvioi hakijan edellytykset dosentin arvon myöntämiselle.

Suomalaisten yliopistojen suosituksen mukaisesti dosentin arvoa ei tule kääntää englanniksi sanoilla "adjunct professor" vaan käännökseksi suositellaan muotoa "title of docent" (arkikielessä arvoa ei yleensä erikseen toisteta vaan käytetään lyhyempää muotoilua "Docent in XX").

Lue lisää dosentin arvon myöntämisestä Helsingin yliopistossa