Yhteystiedot

Teologinen tiedekunta
PL 4
(Vuorikatu 3)
00014 Helsingin yliopisto

Sisäänkäynti Vuorikatu 3:n ja Fabianinkatu 24:n yhdistävän sisäpihan kautta. Lisäksi kulkuyhteys myös Porthanian ja Aleksandrian yhdyskäytävistä. Pääsisäänkäynnit ovat esteettömiä.

Teologinen tiedekunta / uskontotiede
PL 59 (Unioninkatu 38 E)
00014 Helsingin yliopisto

Tieteenalojen vakituinen henkilökunta listattu tieteenalasivuilla. Koko henkilöstön yhteystiedot löydät yliopiston henkilöhausta.

Eksegetiikassa tutkitaan Raamattuun sisältyviä kirjoituksia ja kulttuureja, joissa kirjoitukset ovat syntyneet, sekä annetaan tähän tutkimukseen perustuvaa opetusta. Raamatun tekstien ja kulttuurien tutkimus ymmärretään laajasti. Raamatun kirjoitusten lisäksi tutkimus kohdistuu myös muihin Raamatun maailmaa valaiseviin teksteihin ja muuhun materiaaliseen jäämistöön. Huomion kohteena ovat muun muassa Raamatun ulkopuolelle jääneet uskonnolliset kirjoitukset ja valtauomien torjumat uskonnollisuuden muodot.

Osastolla annetaan tutkimukseen perustuvaa opetusta kahdella oppialalla: Vanhan testamentin eksegetiikassa ja Uuden testamentin eksegetiikassa.

Katso tieteenalan tarkempi kuvaus.

Oppiainevastaava: yliopistonlehtori Outi Lehtipuu

Kirkkohistoria on sekä historiaa että teologiaa. Tutkimusala tarkastelee kristinuskoa, kirkkoja ja kristittyjä, uskonnollisia liikkeitä ja ilmiöitä – menneisyyden muutosvoimia, jotka vaikuttavat myös nykyisyyteen. Tutkimukseen perustuvaa opetusta annetaan kahdella käsi kädessä kulkevalla oppialalla: yleisessä kirkkohistoriassa sekä Suomen ja Skandinavian kirkkohistoriassa.

Katso tieteenalan tarkempi se.

Oppiainevastaavat: yliopistonlehtori Tuomas Heikkilä ja yliopistonlehtori Mikko Ketola

Käytännöllinen teologia tutkii yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan uskonnollista toimintaa sekä teologian soveltamista käytäntöön. Tutkimukseen perustuvaa opetusta annetaan kolmella oppialalla: käytännöllisessä teologiassa, kirkkososiologiassa ja uskonnonpedagogiikassa.

Katso tieteenalan tarkempi kuvaus.

Oppiainevastaava: yliopistonlehtori Johan Bastubacka

Systemaattiseen teologiaan kuuluvat kristillisten tai muiden oppien ja käsitysten sisältöä sekä rakennetta tutkivat teologiset tieteet. Tutkimuskohteina ovat muun muassa reformaation ja keskiajan teologia ja filosofia, patristinen teologia sekä globaali teologia ja ekumeeniset ja sosiaaliset kysymykset. Tutkimukseen perustuvaa opetusta annetaan neljällä oppialalla: dogmatiikassa, ekumeniikassa, teologisessa etiikassa ja sosiaalietiikassa sekä uskonnonfilosofiassa.

Katso tieteenalan tarkempi kuvaus.

Oppiainevastaava: yliopistonlehtori Timo Koistinen

Uskontotiede tutkii ihmisten katsomuksia ja henkisiä perinteitä osana kulttuuria ja yhteiskuntaa niin menneisyydessä kuin nykypäivänäkin. Uskontotieteellisessä tutkimuksessa hyödynnetään esimerkiksi antropologian, historian, kulttuurintutkimuksen, psykologian sekä sosiologian lähestymistapoja ja tutkimusmenetelmiä. Tutkimusaineistot voivat olla itse kerättyjä perustuen haastatteluihin, kyselyihin ja kenttätöihin, mutta yhtä lailla käytetään olemassa olevia tekstiaineistoja. Tutkimusmenetelmät vaihtelevat laadullisista määrällisiin. 

Uskontotiede on osa sekä humanistista että teologista tiedekuntaa. Oppialalla on tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita molemmista tiedekunnista.

Katso tieteenalan tarkempi kuvaus.

Oppiainevastaava: yliopistonlehtori Heikki Pesonen

Jatko-opintopalvelut
Humanistinen tiedekunta ja teologinen tiedekunta
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Käyntiosoite: Metsätalo, C-siipi, 3. kerros, huone C322.

Jatko-opintopalvelujen vastaanotot ma 13.00–15.00 ja to 10.00–12.00, muina aikoina sopimuksen mukaan. Huom! Jatko-opintopalvelut suljettu 21.12.2018–6.1.2019.

Yhteydenotot sähköpostitse osoitteella teol-tohtorikoulutus@helsinki.fi

Helsingin yliopiston viestintä auttaa tiedotusvälineiden edustajia kaikissa yliopistoa koskevissa kysymyksissä. Välitämme tietoa yliopistolla tehtävästä tutkimuksesta, autamme toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi, tarjoamme valokuvia median käyttöön ja järjestämme tapahtumia ja tapaamisia.

Ota yhteyttä viestinnän asiantuntijoihimme.