Mitä tekee teologi?

Hyvä teologi on aina osannut kohdata ihmisen kuin ihmisen kunnioittavasti. Tätä taitoa tarvitaan nykymaailmassa enemmän kuin koskaan. Median vyöryttämä informaatiotulva antaa meille suuren määrän sirpaletietoa alalta kuin alalta. Ihmistä koskevan tutkimustiedon määrä on noussut suuremmaksi kuin mitä yksittäinen asiantuntija voi hallita. Mitä se antaa meille, kun kohtaamme yksittäisen ihmisen ongelmineen?

Uskonnoissa on kysymys paitsi yliluonnollisesta, myös ennen kaikkea ihmisestä. Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma tarjoaa mahdollisuuden kohdata ihminen peruskysymystensä äärellä. Kristinuskossa ja muissa uskonnoissa on kysymys syntymästä ja kuolemasta, elämän perimmäisestä tarkoituksesta ja arkipäivästä.

Maailmoja syleileviä kysymyksiä ei voi kuitenkaan ottaa haltuun kertarykäisyllä. Maisteriohjelmassa haluamme ymmärtää ihmistä syvällisesti yhden teologisen oppialan näkökulmasta. Näitä ovat eksegetiikka eli raamatuntutkimus, kirkkohistoria, systemaattinen teologia, käytännöllinen teologia ja uskontotiede, jotka edelleen jakaantuvat yksittäisiin oppiaineisiin. Teologiset oppialat liittyvät kiinteästi eri humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen alojen tutkimusperinteisiin.

Maisteriohjelma antaa vankan perusosaamisen yhdeltä oppialalta, mutta samalla laajan katsauksen tieteenalan eri näkökulmiin. Kaikki ne ovat näkökulmia uskonnolliseen ihmiseen, hänen muodostamaansa yhteisöihin ympäri maailmaa sekä niiden historiaan. Kun ymmärrämme ihmisen uskontoa, ymmärrämme loppujen lopuksi itse ihmisyyttä ja koko ihmisten maailmaa.

Perustiedot
Opintojen laajuus ja kesto 120 opintopistettä, 2 vuotta
Tutkintotaso Maisteri
Kieli Suomi, Ruotsi
Hakuaika Alkaa: 16.03.2022 08:00 Loppuu: 30.03.2022 15:00
Hae opiskelijaksi

Varsinainen haku koulutusohjelmaan tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa. Opintopolun hakulomake on auki vain hakuaikana. Hakuajat riippuvat koulutusohjelmasta. Opintopolusta löydät myös hakuehdot.