Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma

Mitä tekee teologi?

Hyvä teologi on aina osannut kohdata ihmisen kuin ihmisen kunnioittavasti. Tätä taitoa tarvitaan nykymaailmassa enemmän kuin koskaan. Median vyöryttämä informaatiotulva antaa meille suuren määrän sirpaletietoa alalta kuin alalta. Ihmistä koskevan tutkimustiedon määrä on noussut suuremmaksi kuin mitä yksittäinen asiantuntija voi hallita. Mitä se antaa meille, kun kohtaamme yksittäisen ihmisen ongelmineen?

Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma tarjoaa mahdollisuuden kohdata ihminen peruskysymystensä äärellä. Maisteriohjelmassa haluamme ymmärtää ihmistä syvällisesti yhden teologisen oppialan näkökulmasta. Näitä ovat eksegetiikka eli raamatuntutkimus, kirkkohistoria, systemaattinen teologia, käytännöllinen teologia ja uskontotiede, jotka edelleen jakaantuvat yksittäisiin oppiaineisiin. Teologiset oppialat liittyvät kiinteästi eri humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen alojen tutkimusperinteisiin.

Perustiedot
Opintojen laajuus ja kesto 120 opintopistettä, 2 vuotta
Tutkintotaso Maisteri
Kieli Suomi, Ruotsi
Hakuaika Alkaa: 11.03.2025 08.00 Loppuu: 25.03.2025 15.00
Hae opiskelijaksi

Varsinainen haku tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa. Opintopolun hakulomake on auki vain hakuaikana.