Opetus teologisessa

Tiedekunnan opettajat ovat oman alansa kansainvälisiä osaajia, joiden antama opetus perustuu uusimpaan ja korkeatasoiseen tutkimukseen.
Millaista on opetus teologisessa tiedekunnassa?

Tiedekunnan opetuksen ja koulutuksen kehittämisessä otetaan huomioon monikulttuuristuvan yhteiskunnan haasteet ja pyritään vahvistamaan tutkinnon suorittavien kykyä havainnoida yhteiskunnan ja aatteellisen ilmapiirin muutosta ja etsiä ratkaisuja ajankohtaisiin haasteisiin.

Tiedekunnassa opetuksen kehittäminen on aktiivista, ja yhtenä keskeisenä tavoitteena on opintojen sujuvoittaminen.

Opetuksen kehittämisessä tiedekunnan opiskelijoilla on keskeinen rooli. Vuonna 2020 tiedekunta on aloittanut uudenlaisen Henkilökohtainen opintosuunnitelma -ohjauksen (HOPS) järjestelmän, jolla pyritään tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen sujuvuutta.

 

Opetuksen digihankkeet

Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma oli mukana Helsingin yliopiston digiloikkaprojektin ensimmäisessä vaiheessa (2017–2018) ja Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma vuosina 2019–2020. Hankkeiden tavoitteena oli opintojen sujuvoittaminen ja pedagogisen monimuotoisuuden tukeminen.

Hankkeissa tuotettiin valikoima verkkopedagogisesti laadukkaita etäkursseja, jotka osaltaan auttoivat tiedekuntaa vuonna 2020 puhjenneen koronaviruspandemian aiheuttamien opetushaasteiden kohtaamisessa ja jotka pandemian jälkeenkin muodostavat tiedekunnan verkkokurssien tarjonnan rungon.

Tärkeä osa teologisen tiedekunnan digiloikkaa on yhteistyö Avoimen yliopiston kanssa. Peruskursseista ja osasta aine- ja syventävien opintojen kursseja toteutettiin verkkokurssit, jotka ovat Avoimen opiskelijoille ainoa ja kandiohjelman tutkinto-opiskelijoille vaihtoehtoinen suoritustapa.

Kurssitarjontaan voi tutustua Avoimen yliopiston sivuilla:

Lisäksi käynnistettiin Johdatus teologiaan ja uskonnontutkimukseen -tutustumiskurssi. Avoimen yliopiston tutustumiskurssit ovat maksuttomia kursseja, joille osallistuminen ei edellytä pohjakoulutusta tai edeltäviä opintoja.

Maisteriohjelman hankkeessa toteutettiin joka oppialalla yksi oppialakohtainen verkkokurssi tutkinto-opiskelijoille.

Teologisen tiedekunnan jo olemassa olevia digitaalisia oppimisympäristöjä kehitetään ja ajanmukaistetaan edelleen sekä luodaan uusia oppimisympäristöjä.

Opettajien akatemian jäsenet teologisessa tiedekunnassa

Helsingin yliopiston Opettajien akatemia on Suomessa ainutlaatuinen yliopiston huippuopettajien verkosto. Valinta Opettajien akatemian jäseneksi on yliopiston korkein tunnustus opettajan opetusansioista ja oppineisuudesta opetuksessa. Lue lisää Opettajien akatemiasta.