Koulutusohjelmat ja opiskelijaksi hakeminen

Teologinen tiedekunta kouluttaa uskontojen, maailmankatsomusten ja arvojen asiantuntijoita.
Koulutusohjelmat

Helsingin yliopistossa koulutus järjestetään koulutusohjelmissa. Teologisessa tiedekunnassa on kolme koulutusohjelmaa: kolmevuotinen teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma, kaksivuotinen maisteriohjelma sekä kansainvälinen maisteriohjelma.

  • Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma tarjoaa laaja-alaista uskonnon asiantuntijuuteen tähtäävää koulutusta. Opiskelija perehtyy uskonnontutkimukseen teologian eri oppiaineiden kautta ja tarkastelee uskontoa ilmiönä, joka vaikuttaa historiaan, yhteiskuntaan, arvoihin ja globaalin maailman haasteisiin. Ohjelmasta valmistuu teologian kandidaatteja.
  • Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman tehtävänä on harjoittaa korkeatasoista akateemista tutkimusta ja opetusta uskontoon ja teologiaan liittyvissä historiallisissa, käsitteellisissä ja kulttuurisissa kysymyksissä. Koulutusohjelmassa tutkitaan uskontojen yksilöllistä, kulttuurista ja sosiaalista merkitystä historiasta nykypäivään. Tutkittu, syvällinen tieto auttaa ymmärtämään merkittäviä Euroopan ja koko maailmanlaajuisia muutoksia, kuten monikulttuurisuutta, uskonnollisia ääri-ilmiöitä, uskontojen välisiä suhteita, moniarvoisuutta ja hyvinvoinnin tulevaisuutta. Ohjelmasta valmistuu teologian maistereita.
  • Intercultural Encounters on englanninkielinen maisteriohjelma, jonka 
    Religion and Diversity -opintosuunnassa on mahdollista suorittaa teologian maisterin tutkinto.

Maisterintutkinnon jälkeen voit suorittaa jatkotutkinnon hakemalla tohtoriopintoihin.

Miksi opiskelijaksi teologiseen tiedekuntaan?

Ymmärrä uskontoa – ymmärrä maailmaa!

Tulevaisuuden teologi on uskonnon ja kulttuurien tulkki, kohtaamisen asiantuntija ja arvo-osaaja.

Uskontojen vaikutus ei ole maailmassa vähenemässä, vaan isot yhteiskunnalliset muutokset ovat päinvastoin lisänneet tarvetta uskonnolliselle osaamiselle ja uskontoja koskevalle tiedolle. Teologian opinnot antavat sinulle hyvät valmiudet ymmärtää erilaisia uskonnon, yhteiskunnan ja kulttuurin sidonnaisuuksia globaalissa maailmassa ja hahmottaa asioiden ajallinen perspektiivi.

Teologit ovat kohtaamisen asiantuntijoita. Kyky tunnistaa uskonnollisen ajattelun ja traditioiden mekanismeja ja näiden vaikutuksia ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ovat monikulttuurisissa yhteiskunnissa yhä tärkeämpiä taitoja.

Myös teologien eettinen osaaminen, arvojen tuntemus ja hyvän elämän ymmärrys ovat monessa yrityksessä ja yhteisössä nykyään tarvittua asiantuntemusta.

Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta on opiskelijamäärältään Euroopan suurimpia teologian alalla. Olemme kouluttaneet uskontojen, maailmankatsomusten ja arvojen asiantuntijoita vuodesta 1640. Tiedekunnan tarjoaman uskonnon asiantuntemuksen perustana on vahva historiatietoisuus, mutta toisaalta voimakas nykypäivään liittyvä tulkinnallinen ulottuvuus.

Kouluttamiamme asiantuntijoita hyödynnetään yhteiskunnassa laajasti. Viimeisimpien uraselvitysten mukaan teologian maistereiden työllistyvyys on erittäin hyvä, ja teologit ovat tyytyväisiä tutkintoonsa työuransa kannalta.

Hae opiskelemaan teologiaa ja uskonnontutkimusta!
Opiskelijaksi hakeminen

Kaiken opiskelijaksi hakemiseen tarvittavan tiedon löydät koulutusohjelman sivuilta sekä oikeassa sarakkeessa olevien linkkien kautta.

Teologian ja uskonnontutkimuksen opintoja Avoimessa yliopistossa

Osa teologian ja uskonnontutkimuksen kandi- ja maisteriohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Avoimessa yliopistossa voit opiskella myös uskontotiedettä, joka on yksi Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman opintosuunnista, tai suorittaa islamilaisen teologian opintoja.