Opettajien akatemia – Palkittujen opettajien verkosto

Opettajia arvostetaan Helsingin yliopistossa. Opettajien akatemia on Suomessa ainutlaatuinen yliopiston huippuopettajien verkosto. Valinta Opettajien akatemian jäseneksi on yliopiston korkein tunnustus opettajan opetusansioista ja oppineisuudesta opetuksessa.
Juttuja yliopiston huippuopettajista
Opettajien akatemian tavoitteet

Tavoitteemme on ylläpitää keskustelua, ideointia ja tiedonvaihtoa opiskelijajärjestöjen, opettajien, Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan keskuksen HYPE:n, yliopiston johdon ja hallinnollisten palveluiden sekä muiden opetuksen sidosryhmien ja verkostojen kanssa sekä edistää

  • opetuksen ja opetusansioiden arvostusta Helsingin yliopistossa
  • opetuksen ja Opettajien akatemian näkyvyyttä yliopiston viestinnässä
  • opettajien yhteisöllisyyttä, yhteistyötä ja vertaisoppimista Opettajien akatemian sisällä ja koko yliopistolla
  • opiskelijoiden ja opetus-tutkimushenkilöstön hyvinvointia Helsingin yliopistossa
  • oppineisuutta, tutkimusperustaisuutta ja oppijalähtöisyyttä opetuksessa
  • opettajien mahdollisuuksia päästä akateemisen opettajan urapolulle ja edetä sillä
  • kestävää kehitystä ja yhdenvertaisuutta yliopiston opetuksessapedagogisen tutkimuksen merkitystä tieteellisiä meriittejä arvioitaessa
  • yhteiskunnallista vuorovaikutusta erityisesti tutkitun tiedon ja siihen perustuvan opetuksen merkityksen näkökulmasta
Helsingin yliopiston arvot ohjaavat Opettajien akatemian toimintaa
Hyvä opettaja

Tutustu Opettajien akatemian määrittelemään erinomaisen opettajuuden kriteeristöön ja yliopistopedagogiseen oppineisuus opetuksessa -ajattelumalliin, joka on Helsingin yliopiston koko yliopistoyhteisön opetuksen ja oppimisen laadun parantamisen lähtökohta.

Tutustu Opettajien akatemian jäseniin

Sebastian Godenhjelm pyrkii tasapainottamaan opetuksessaan teorian ja käytännön. Hän haluaa opiskelijoidensa ymmärtävän oppimansa merkityksen. Yliopistonlehtori Sebastian Godenhjelm valittiin Opettajien akatemiaan 2022. Katso videolta, miten hän kuvaa opetusfilosofiaansa.

Tutustu myös muihin videoihin. joilla vuonna 2022 Opettajien akatemiaan valitut kertovat omasta tavastaan opettaa.

Opettajien akatemian taustaa

Aloite Opettajien akatemian perustamisesta nousi esiin rehtorin kampuskeskustelujen ja kauden 2013–2016 strategiaprosessin yhteisöllisen valmisteluprosessin myötä keväällä 2011. Aloitteen pohjalta yliopiston opetuksen kehittämistä ohjaava opintoasiainneuvosto perusti monitieteisen ryhmän perehtymään kansainvälisiin malleihin ja tutkimuksiin palkitsemisjärjestelmistä ja niiden vaikuttavuudesta. Idea Opettajien akatemiasta sai yliopistoyhteisössä myönteistä palautetta ja akatemia perustettiin vuonna 2012.

Opettajien akatemia perustuu yliopistopedagogiseen näkemykseen oppineisuudesta opetuksessa (scholarship of teaching). Tavoitteena on, että erinomaisen opetuksen palkitsemisjärjestelmä edistää opetuksen ja oppimisen kehittämistä yliopistossa. Ydinajatuksena ei ole ainoastaan yksittäisten erinomaisten opettajien palkitseminen, vaan koko yliopistoyhteisön opetuksen ja oppimisen laadun parantaminen. Samoin kuin tutkimusosaamista, myös opetusosaamista voi oppia, kehittää tavoitteellisesti ja jakaa kollegiaalisesti.

Opettajien akatemia sosiaalisessa mediassa

Seuraa Opettajien akatemian ajankohtaisia kuulumisia sosiaalisen median kanavissamme!