Opettajien akatemia – Palkittujen opettajien verkosto
Opettajia arvostetaan Helsingin yliopistossa. Opettajien akatemia on Suomessa ainutlaatuinen yliopiston huippuopettajien verkosto. Valinta Opettajien akatemian jäseneksi on yliopiston korkein tunnustus opettajan opetusansioista ja oppineisuudesta opetuksessa.
Juttuja yliopiston huippuopettajista
Opettajien akatemian tavoitteet
  • vahvistaa opetuksen arvostusta ja asemaa yliopistoyhteisössä

  • edistää opiskelijoiden oppimisen laatua ja hyvää tulosta

  • luoda akateemisen opettajan uralle palkitseva etappi

  • lisätä opetusansioiden arvostusta ja vertailukelpoista dokumentointia

  • tarjota yliopiston opettajakunnalle monialainen yhteisö, joka antaa kollegatukea opetuksen kehittämisessä ja vahvistaa hyvien käytäntöjen leviämistä yliopistolla

Hyvä opettaja

Tutustu Opettajien akatemian määrittelemään erinomaisen opettajuuden kriteeristöön ja yliopistopedagogiseen oppineisuus opetuksessa -ajattelumalliin, joka on Helsingin yliopiston koko yliopistoyhteisön opetuksen ja oppimisen laadun parantamisen lähtökohta.

Opettajien akatemian taustaa

Aloite Opettajien akatemian perustamisesta nousi esiin rehtorin kampuskeskustelujen ja kauden 2013–2016 strategiaprosessin yhteisöllisen valmisteluprosessin myötä keväällä 2011. Aloitteen pohjalta yliopiston opetuksen kehittämistä ohjaava opintoasiainneuvosto perusti monitieteisen ryhmän perehtymään kansainvälisiin malleihin ja tutkimuksiin palkitsemisjärjestelmistä ja niiden vaikuttavuudesta. Idea Opettajien akatemiasta sai yliopistoyhteisössä myönteistä palautetta ja akatemia perustettiin vuonna 2012.

Opettajien akatemia perustuu yliopistopedagogiseen näkemykseen oppineisuudesta opetuksessa (scholarship of teaching). Tavoitteena on, että erinomaisen opetuksen palkitsemisjärjestelmä edistää opetuksen ja oppimisen kehittämistä yliopistossa. Ydinajatuksena ei ole ainoastaan yksittäisten erinomaisten opettajien palkitseminen, vaan koko yliopistoyhteisön opetuksen ja oppimisen laadun parantaminen. Samoin kuin tutkimusosaamista, myös opetusosaamista voi oppia, kehittää tavoitteellisesti ja jakaa kollegiaalisesti.

Opettajien akatemia sosiaalisessa mediassa

Seuraa Opettajien akatemian ajankohtaisia kuulumisia sosiaalisen median kanavissamme!