Kelpoisuudet

Teologian maisterin tutkinnolla voi saada aineenopettajan kelpoisuuden uskonnonopettajaksi tai kelpoisuuden evankelis-luterilaisen kirkon virkaan.
Opettajan pätevyys, uskonnon aineenopettajan kelpoisuusvaatimukset opetettavan aineen opinnoissa
 • Kelpoisuuden opettaa ev.lut. uskontoa peruskoulussa ja lukiossa toisena opetettavana aineena (60 op) voi saada suorittamalla opintokokonaisuudet TUK-1000 Teologia ja uskonnontutkimus, perusopinnot (30 op) sekä TUK-5010 Teologia ja uskonnontutkimus, valinnaiset aineopinnot (30 op). Perus- ja aineopintoja on mahdollista suorittaa samanaikaisesti ja niitä on mahdollista suorittaa myös HY Avoimessa yliopistossa. Teologisten perusopintojen ja vaadittavien aineopintojen suorittaminen vie yleensä kaksi lukuvuotta.
 • Kelpoisuuden opettaa ev.lut. uskontoa peruskoulussa ja lukiossa toisena opetettavana aineena (60 op) saa myös suorittamalla teologian kandidaatin tutkinnossa opintokokonaisuudet TUK-1000 Teologia ja uskonnontutkimus, perusopinnot (30 op) sekä TUK-2000 Teologia ja uskonnontutkimus, aineopinnot (55 op).
 • Kelpoisuuden opettaa islamin uskontoa peruskoulussa ja lukiossa toisena opetettavana aineena (60 op) voi saada suorittamalla opintokokonaisuudet TUK-IST551 Islamin aineenopettajan perusopinnot (30 op) sekä TUK-IST552 Islamin aineenopettajan aineopinnot (30 op)
 • Kelpoisuuden opettaa islamin uskontoa peruskoulussa ja lukiossa toisena opetettavana aineena (60 op) saa myös suorittamalla teologian kandidaatin tutkinnossa opintokokonaisuudet TUK-1000 Teologia ja uskonnontutkimus, perusopinnot (30 op) sekä TUK-IST2000 Islamilainen teologia, aineopinnot (55 op).
 • Kelpoisuuden opettaa katolista uskontoa peruskoulussa ja lukiossa toisena opetettavana aineena (60 op) voi saada suorittamalla opintokokonaisuudet TUK-551 Katolinen uskonto, valinnaiset perusopinnot (25 op) sekä TUK-552 Katolinen uskonto, valinnaiset aineopinnot (35 op).

Sinun on mahdollista hakea vastaavuustodistusta myös, mikäli olet suorittanut opintoja, joitten perusteella sinulla on aineenhallinta opetettavassa aineessa. Tällaisia opintoja ovat esimerkiksi: 

 • opintokokonaisuudet TUK-100 Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot (25 op) sekä TUK-501 Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopinnot toisten koulutusohjelmien opiskelijoille (35 op).
 • opintokokonaisuudet TUK-100 Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot (25 op) sekä TUK-200 Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopinnot (60 op)
 • opintokokonaisuudet YT100 Yleisen teologian perusopinnot (25 op) ja YT200 Yleisen teologian aineopinnot (35 op).
 • teologiset perusopinnot (60 op) sekä teologisiin aineopintoihin kuuluvan yhden osaston tai oppiaineen kivijalkakurssi, johon sisältyy proseminaari (10 op), yht. 70 op. 

Sinun on mahdollista hakea vastaavuustodistusta, mikäli olet suorittanut opintoja, joitten perusteella sinulla on aineenhallinta (120 op) opetettavassa aineessa. Tällaisia opintoja ovat esimerkiksi:

Ev.lut. uskonto:

 • opintokokonaisuudet TUK-1000 Teologia ja uskonnontutkimus, perusopinnot (30 op), TUK-2000 Teologia ja uskonnontutkimus, aineopinnot (55 op) sekä yhden teologisen oppiaineen (pl. islamilainen teologia) syventävät opinnot (väh. 60 op).
 • opintokokonaisuudet TUK-1000 Teologia ja uskonnontutkimus, perusopinnot (30 op), TUK-5010 Teologia ja uskonnontutkimus, valinnaiset aineopinnot (30 op) sekä yhden teologisen oppiaineen (pl. islamilainen teologia) syventävät opinnot (väh. 60 op).
 • opintokokonaisuudet TUK-100 Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot (25 op), TUK-200 Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopinnot (60 op) sekä yhden teologisen oppiaineen (pl. islamilainen teologia) syventävät opinnot (väh. 60 op).
 • opintokokonaisuudet TUK-100 Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot (25 op), TUK-501 Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopinnot toisten koulutusohjelmien opiskelijoille (35 op) sekä yhden teologisen oppiaineen (pl. islamilainen teologia) syventävät opinnot (väh. 60 op).
 • opintokokonaisuudet YT100 Yleisen teologian perusopinnot (25 op) ja YT200 Yleisen teologian aineopinnot (35 op) sekä yhden teologisen oppiaineen (pl. islamilainen teologia) syventävät opinnot (väh. 60 op).
 • teologiset perusopinnot (60 op), teologisiin aineopintoihin kuuluvan yhden osaston tai oppiaineen kivijalkakurssi, johon sisältyy proseminaari (10 op) sekä yhden teologisen oppiaineen (pl. islamilainen teologia) syventävät opinnot (väh. 60 op).

Islam:

 • opintokokonaisuudet TUK-1000 Teologia ja uskonnontutkimus, perusopinnot (30 op), TUK-IST2000 Islamilainen teologia, aineopinnot (55 op) sekä TUM-IST300/ TUM-ISTO300 Islamilainen teologia, syventävät opinnot (väh. 60 op)
 • opintokokonaisuudet TUK-IST551 Islamin aineenopettajan perusopinnot (30 op), TUK-IST552 Islamin aineenopettajan aineopinnot (30 op) sekä TUM-IST300/ TUM-ISTO300 Islamilainen teologia, syventävät opinnot (väh. 60 op).

Vastaavuustodistus on todistus siitä, että yliopistossa suoritetut opinnot vastaavat aineenopettajalta vaadittavia, jonkin opetettavan aineen opintoja perusopetuksessa tai lukiossa. Vastaavuustodistusta tarvitset pääsääntöisesti valmistumisen jälkeen esimerkiksi hakiessasi erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin tai opiskeltuasi uuden opetettavan aineen opinnot.

Teologinen tiedekunta antaa vastaavuustodistuksia evankelis-luterilaisen ja katolisen uskonnon osalta. Opintojen tulee olla suoritettu Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa.

Vastaavuustodistusta tarvitsevia pyydetään olemaan yhteydessä Metsätalon opiskelijapalveluihin.

Vastaavuustodistus maksaa 126 euroa. Maksu perustuu valtioneuvoston asetukseen 1082/2009 yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista. Maksu suoritetaan jälkikäteen postitse lähetettävällä laskulla. Lasku lähetetään vastaavuustodistuspyyntölomakkeella ilmoitettuun osoitteeseen. Valmiin vastaavuustodistuksen voi noutaa teologisesta tiedekunnasta tai se voidaan pyynnöstä postittaa vastaavuustodistuspyyntölomakkeella ilmoitettuun osoitteeseen. Posti- ja toimituskulut ovat 3 euroa.

Vastaavuustodistuksen saa noin kahden viikon toimitusajalla (poikkeuksena kuitenkin kesä- ja jouluaika).

Kelpoisuus evankelis-luterilaisen kirkon virkaan

Pappisvirkaan antaa kelpoisuuden yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen mukainen teologian maisterin, teologian lisensiaatin tai teologian tohtorin tutkinto.

Suoritettuun tutkintoon tulee sisältyä seuraavat opinnot:

 1. eksegetiikan, kirkkohistorian, systemaattisen teologian ja käytännöllisen teologian opintoja kaikissa oppiaineissa yhteensä vähintään 100 opintopistettä sekä uskontotieteellisiä opintoja vähintään 10 opintopistettä; pistemäärään ei sisälly opinnäytetöitä, paitsi kandidaatin tutkinnon osalta
 2. heprean, kreikan ja latinan opintoja yhteensä vähintään 30 opintopistettä ainakin kahdessa mainituista kielistä siten, että yksi näistä on kreikka, tai jos tutkinto antaa uskonnonopettajan kelpoisuuden, opintoja tulee olla vähintään 20 opintopistettä ainakin kahdessa edellä mainitussa kielessä
 3. vähintään 20 opintopisteen kokonaisuus, johon sisältyy jumalanpalveluselämän, uskontokasvatuksen ja sielunhoidon soveltavia opintoja sekä päätoiminen työssäoppimisjakso Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa.
 4. mikäli henkilön opinnoista puuttuu suomalaista uskonnollista elämää ja luterilaista tunnustusta koskevat opinnot, on opintoja täydennettävä vähintään vastaavilla yliopistollisilla luterilaiseen uskoon ja suomalaiseen uskonnolliseen elämään liittyvillä opinnoilla 10 op.

Jos tutkintoon ei sisälly kaikkia edellä tarkoitettuja opintoja, tutkintoa on vastaavasti täydennettävä.

Jos henkilö on suorittanut korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (464/1998) mukaisen soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon tai soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, kelpoisuuden pappisvirkaan antaa yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen mukainen teologian maisterin, teologian lisensiaatin tai teologian tohtorin tutkinto.

Tutkintoon tulee sisältyä seuraavat opinnot:

 1. eksegetiikan, kirkkohistorian, systemaattisen teologian ja käytännöllisen teologian opintoja kaikissa oppiaineissa yhteensä vähintään 100 opintopistettä, joihin voi sisältyä klassisten kielten opintoja, sekä uskontotieteellisiä opintoja vähintään 10 opintopistettä; pistemäärään ei sisälly opinnäytetöitä
 2. heprean, kreikan tai latinan opintoja vähintään 10 opintopistettä ainakin yhdessä edellä mainituista kielistä
 3. vähintään 20 opintopisteen kokonaisuus, johon sisältyy jumalanpalveluselämän, uskontokasvatuksen ja sielunhoidon soveltavia opintoja sekä päätoiminen työssäoppimisjakso Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa
 4. mikäli henkilön opinnoista puuttuu suomalaista uskonnollista elämää ja luterilaista tunnustusta koskevat opinnot, on opintoja täydennettävä vähintään vastaavilla yliopistollisilla luterilaiseen uskoon ja suomalaiseen uskonnolliseen elämään liittyvillä opinnoilla 10 op.

Jos tutkintoon ei sisälly kaikkia edellä tarkoitettuja opintoja, tutkintoa on vastaavasti täydennettävä.