Jatkuva oppiminen

Jatkuva oppiminen kuuluu kaikille. Teologinen tiedekunta tarjoaa opetusta myös muille kuin kandin-, maisterin- ja tohtorinkoulutusohjelmiensa opiskelijoille. Keskeisin kanava on tällöin HY:n Avoin yliopisto. Tarjottavien kurssien valikoimassa on huomioitu eri kohderyhmät, joista seuraavassa muutamia.

Lukioiden tarpeisiin on räätälöity Johdatus teologiaan -kurssista 2 op:n laajuinen Johdatus teologiaan ja uskonnontutkimukseen -tutustumiskurssi, joka johdattelee teologiaa tieteenalana. Sen voi halutessaan täydentää 5 op:n laajuiseksi, jolloin se vastaa yhtä teologian kandidaatin tutkintoon kuuluvista perusopintojaksoista.

Teologian opintoja harkitseville tai tieteenalasta muuten kiinnostuneille Avoimen yliopiston kautta tarjotaan kaikki teologian eri osa-alueiden peruskurssit. Näitä voi syventää aineopinnoilla, joissa käsitellään kristinuskoa ja muita uskontoja maailmanlaajuisesti ja Suomen kontekstissa. 

Kandidaatintasoisten opintojen jälkeen on vielä mahdollisuus opiskella valikoituja maisteriopintojen jaksoja. Erityisenä kokonaisuutena tarjolla on laaja valikoima islamin teologian opintoja. Mikäli opiskelija hakeutuu tutkinto-opiskelijaksi tiedekuntaan, voi hän käyttää nämä opinnot tutkintoonsa.

Tarjontaa vaihdellaan jonkin verran vuosittain, joten kannattaa käydä katsomassa ajankohtainen tieto Avoimen yliopiston sivuilta.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat täydentää tietojaan Avoimen yliopiston tarjoamien kurssien kautta. Edellämainitut perus-, aine- ja maisteriopinnot täydentävät hyvin uskontoja koskevaa tietämystä muiden kuin teologien osalta. Opettajankoulutuksen saaneet voivat hakea oikeutta opiskella uskonnonopettajan kelpoisuuteen vaadittavat opinnot.

Valmiit teologian maisterit voivat myös täydentää opintojaan Avoimen yliopiston opinnoilla. Tarjolla olevat maisterinopintojen kurssit tarjoavat päivityksen tiedoissa moniin ajankohtaisiin ja myös ajattomiin teemoihin. Myös teologian maisterit voivat täydentää tutkintoaan uskonnonopettajan tai ev. lut. kirkon virkaan kelpoisuuden antavilla opinnoilla. Teologeja kiinnostavia sisältöjä on toki paljon myös yliopiston muussa jatkuvan oppimisen tarjonnassa.

Kaiken oppimisen ei toki tarvitse olla kurssien käymistä. Teologinen tiedekunta levittää tutkittua tietoa myös tiedekasvatuksen ja tiedeviestinnän kautta kaikille kansalaisille.