Mun osaaminen tulevaisuuden työelämässä - verkkokurssi

Maksuton Mun osaaminen tulevaisuuden työelämässä -verkkokurssi lukiolle ja ammattikouluille on osa "Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon" -hanketta, jonka tavoitteena on edistää ja tukea Etelä-Savon alueen elinvoimaa, nuorten työelämävalmiuksia sekä yrittäjyysmyönteisyyden ja –valmiuksien kehittymistä.

Mun osaaminen tulevaisuuden työelämässä -verkkokurssi on tarkoitettu sinulle, jota mietityttää työelämä ja oma tulevaisuus jatko-opintoineen ja uravalintoineen. 

Verkkokurssi johdattelee sinut tulevaisuuden työelämän pariin ja auttaa sinua pohtimaan omaa paikkaasi siinä. Tutustut siihen, millainen tulevaisuuden työelämä on ja mitä taitoja siinä vaaditaan. 

Kehität kurssin aikana aktiivisesti tärkeitä työelämätaitoja. Saat apua oman tulevaisuutesi suunnitteluun ja välineitä omien vahvuuksiesi, kiinnostuksen kohteidesi ja osaamisesi näkyväksi tekemiseen ja hyödyntämiseen. 

Pääset myös ratkomaan oikeiden yritysten haasteita.

Kurssi suoritetaan verkossa Xamk:n Open Learn -alustalla. Tarvitset sen suorittamista varten läppärin tai kännykän ja nettiyhteyden. Suoritat kurssilla oppimistehtäviä omassa rytmissäsi, mutta ratkot haasteita myös osana ryhmää.

Kurssia on toteutettu keväästä 2020 lähtien eri painotuksilla (työelämätaidot, projektitaidot, yrittäjyyskasvatus ja markkinointi) muokattuna nyt kerran Pieksämäen ja Mikkelin lukioissa, ESEDU-ammattikoulussa, Juvan lukiossa ja Kangasniemen lukiossa. 

Lue tarkemmat tiedot Mun osaaminen tulevaisuuden työelämässä-kurssista XAMK-ammattikorkeakoulun sivuilta.

Pekka Hytinkoski, pedagoginen suunnittelija