Elintarviketalouden PD-ohjelma

Elintarviketalouden PD-ohjelma on 60 opintopisteen laajuinen yliopistollinen erikoistumisohjelma elintarvikealalla toimiville asiantuntijoille.

Elintarviketalouden PD-ohjelma sisältää kaikille yhteisiä, tieteelliseen ajatteluun, tiedonhakuun ja lähdekritiikkiin sekä kirjoittamiseen johdattavia opintoja. Elintarvikealan teemaseminaarit antavat kokonaiskuvan elintarvikealan toiminnasta. 

Yksilöllisten opintojen avulla opiskelija voi syventää tietojaan yhdestä tai useammasta aihekokonaisuudesta. Yksilölliset opinnot voivat sisältää työssäoppimista erilaisten kehittymistehtävien avulla, vapaavalintaisia seminaareja tai muita koulutuksia sekä kirjallisuuteen perehtymistä.

 PD-lopputyö liittyy läheisesti opiskelijan oman työn tai taustaorganisaation kehittämiseen. Opiskelijan oman ammatillisen kehittymisen tukena toimivat lisäksi erilaiset itsearvioinnin menetelmät sekä ohjauskeskustelut oman mentorin ja tutorin kanssa.

PD-ohjelma pohjautuu kunkin opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS), joka rakennetaan opiskelijan ja hänen taustayhteisönsä tarpeista lähtien. Ohjelma voidaan räätälöidä myös yritykselle, jolloin työnantajalla on mahdollisuus kouluttaa useampi henkilö yhtä aikaa esimerkiksi trainee-ohjelman tukena. PD-ohjelma on mahdollista suorittaa noin kahdessa tai kolmessa vuodessa.

Ha­kuai­ka

Elintarviketalouden PD-ohjelmaan on haku kaksi kertaa vuodessa. Kevään hakuaika päättyy 31.5. ja syksyn hakuaika 31.11.

Ha­ku­lo­ma­ke

Elintarviketalouden PD-opiskelijaksi haetaan verkossa.

Elintarviketalouden PD-ohjelma toteutetaan monimuoto-opetuksena. Opinto-ohjelma koostuu lähi-, etä- ja verkko-opiskelun sekä itsenäisen työskentelyn yhteensovittamisesta. Tavoitteena on luoda oppimistapahtumia, joissa voi soveltaa opiskeltavia asioita omaan työhön liittyvien tehtävien / projektien avulla, laajentaa omia näkemyksiä ja syventää niitä kouluttajien ja opiskelijoiden kanssa käytävissä keskusteluissa. Opiskelua tuetaan sekä yksilö- että ryhmäohjauksella.

 

Elintarviketalouden PD-ohjelma on tarkoitettu korkeakoulututkinnon tai vastaavat opinnot suorittaneille, joilla on vähintään kolme (3) vuotta ohjelmaan soveltuvaa työkokemusta. PD tarjoaa opiskelijalle

 • vastauksen henkilökohtaiseen kehittymistarpeeseen ja 
 • väylän oman osaamisen ja työn kehittämiseen
 • mahdollisuuden päivittää ja syventää omaa ammatillista osaamistaan tai täydentää sitä uusilla, työn kannalta tärkeillä alueilla tavoitteellisesti, joustavasti ja yksilöllisesti
 • opiskeluun motivoivan opiskelijaryhmän ja tutorin tuen
 • uusia verkostoja
 • PD-todistuksen osoitukseksi pitkäjänteisestä ja monipuolisesta täydennyskoulutuksesta ja sen myötä henkilökohtaista lisäarvoa työmarkkinoille
 • koulutustarjottimen, josta voi helposti ja vaivattomasti poimia itselle soveltuvia koulutuksia
 • alan uusimman tutkimustiedon ja ajankohtaisimmat aiheet teemaseminaareissa.

PD tar­jo­aa työ­nan­ta­jal­le

 • mahdollisuuden työorganisaation asiantuntijuuden syventämiseen
 • ammattitaitoisen ja osaavan, itseään kehittävän työntekijän
 • edullisen tavan pitää yllä työntekijän osaamista
 • organisaation toiveisiin ja tarpeisiin vastaavan kehittämistyön tai selvityksen.

Elintarviketalouden PD-ohjelma koostuu yhteisistä opinnoista, elintarvikealan teemaseminaareista ja yksilöllisistä opinnoista sekä lopputyöstä.

Elintarviketalouden PD-ohjelma koostuu yhteisistä opinnoista, elintarvikealan teemaseminaareista ja yksilöllisistä opinnoista sekä lopputyöstä.

Katso rakenne seuraavista esitteistä:

Opiskelu PD-ohjelmassa on maksullista. Elintarviketalouden PD-ohjelman kustannukset muodostuvat PD-maksusta, yksilöllisten opintojen kustannuksista ja matka- ym. kuluista.

Katja Perttu, koulutuspäällikkö