Co-op Network Studies CNS

Osuustoiminnan ja yhteisötalouden yliopistoverkostoon (CNS) kuuluu kahdeksan yliopistoa. Verkoston opetusta kehittää, tuottaa ja koordinoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhteistyössä muiden verkoston yliopistojen kanssa. Vuonna 2005 perustettu yliopistoverkosto tarjoaa monitieteisiä osuustoiminnan ja yhteisötalouden vapaavalintaisia kursseja verkko-opetuksena.

Co-op Network Studies -opinnot (CNS) ovat avoimia yliopistoverkoston opiskelijoille. Opetus toteutetaan verkko-opetuksena. Osa kursseista voidaan suorittaa sekä suomeksi että englanniksi kirjoittaen.

Verkoston opetuksella on kiinteä yhteys yhtäältä osuustoiminnan ja yhteisötalouden tutkimukseen ja toisaalta elinkeinoelämään sekä Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervoon. Opinnoissa huomioidaan uudenlaiset osuuskunnat ja toiminta-alat, koska niiden merkitys kasvaa yhteiskunnassa. Kursseilla otetaan huomioon osuustoiminnan laaja kirjo ja keskinäisyys yritysmuotona. Kurssit luovat arvoa osuustoimintayrityksille, koska niillä keskustellaan yritysten kannalta ajankohtaisista ja olennaisista kysymyksistä. 

Verkoston osaaminen mahdollistaa monitieteisen opetuksen, joka palvelee monipuolisesti osuustoimintaan ja yhteisötalouteen liittyvien tietojen ja taitojen sekä arvojen ja asenteiden kehittämistä. CNS-verkoston kurssit ovat hyödyllisiä myös niille, joilla ei ole ensisijaisesti kiinnostusta osuustoimintaan ja yhteisötalouteen.

Kurssit ovat maksuttomia verkostoon kuuluvien yliopistojen opiskelijoille. Opinnot koostuvat kahdeksasta aineopintotason kurssista. Kurssit ovat pääsääntöisesti viiden opintopisteen laajuisia. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun, Itä-Suomen yliopiston ja LUT-yliopiston opiskelijoille kurssit järjestetään kuuden opintopisteen laajuisina. 

Opetuksen ytimessä ovat osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona. Opintokokonaisuuden aiheita ovat osuustoiminnan periaatteet ja käytännöt, niiden soveltaminen yritystoimintaan, yhteisötalous sekä osuustoiminnalliset uudet ratkaisumallit. Osuustoimintaa tarkastellaan sekä suurten osuuskuntien että pienosuustoiminnan näkökulmasta. Kurssien opettajina toimivat verkostoyliopistojen monitieteiset asiantuntijat ja heidän työtään tukee Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin koordinaatioyksikkö.

Muut kuin yliopistoverkoston opiskelijat voivat suorittaa osan Co-op Network Studies kursseista omakustanteisesti Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston kautta.

Kursseja voi olla mahdollista suorittaa myös muiden yliopistojen avointen yliopistojen kautta.

Opintoneuvonta ja opintohallinto

Tytti Klén

Koulutussuunnittelija