Kestävän ruokaliiketoiminnan opintokokonaisuus 15 op

Kestävän ruokaliiketoiminnan opintokokonaisuus (15 op) on Helsingin ja Vaasan yliopiston yhteinen kestävyys ja ruokaliiketoiminta -teemaisia opintoja tarjoava moduuli, jossa hyödynnetään Etelä-Pohjanmaan ruokaklusterin erityispiirteitä ja verkostoja. Opintojen lähijaksot toteutetaan Etelä-Pohjanmaalla.

Kestävän ruokaliiketoiminnan opinnot vahvistavat opiskelijoiden kestävyys- ja liiketoimintaosaamista valmistaen heitä asiantuntijatöihin ruoka-alan yrityksiin ja -organisaatioihin. Opinnot tuottavat tulevaisuuden huippuasiantuntijoita kestävän talouden tarpeisiin ja antavat työkalut sekä osaamisen innovatiiviseen ruoka-alan liiketoiminnan kestävään uudistamiseen nykyaikaisesti ja luovasti.

Kohderyhmä

Kestävän ruokaliiketoiminnan opintokokonaisuus on suunnattu Helsingin ja Vaasan yliopistojen maisterivaiheen opiskelijoille. Helsingin yliopistossa opinnot ovat osa Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmaa. Vaasan yliopistossa opintokokonaisuus kuuluu kauppatieteiden maisteriopintojen vapaavalintaisiin opintoihin. Hakeutumalla maisteriopiskelijaksi jompaankumpaan yliopistoon, voit valita Kestävän ruokaliiketoiminnan opintokokonaisuuden osaksi opintojasi.

Opinnot

Opintokokonaisuus koostuu kolmesta viiden opintopisteen opintojaksosta, jotka on räätälöity vastaamaan kestävyyssiirtymän haasteisiin ruoka-alalla. Opinnot toteutetaan osin verkko-opetuksena ja osin lähiopetuksena. Jokaiseen opintojaksoon sisältyvä lähijakso toteutetaan Etelä-Pohjanmaalla yhteistyössä alueen ruokatoimijoiden kanssa. Jokaisella opintojaksolla työskennellään tiimeissä ja ratkotaan kumppaniyritysten kestävyyshaasteita. Opinnot tarjoavat ajankohtaisen ja tärkeän sisällön lisäksi ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitua Etelä-Pohjanmaan alueen ruokatoimijoiden kanssa.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Innovatiivisen kestävyyssiirtymän johtaminen 5 op (HY, Ruralia)
  • Kestävyyslähtöinen kuluttajamarkkinointi ruokaliiketoiminnassa 5 op (VY)
  • Monimuotoinen ruokatalous 5 op (HY)

Lisätiedot

Opintokokonaisuus ajoittuu lukuvuodelle 2024-2025. Ilmoittautuminen opintoihin tapahtuu oman yliopiston Sisu (HY) tai Peppi (VY) –järjestelmän kautta. Opintojaksoilla on rajoitettu osallistujamäärä, koko opintokokonaisuuden suorittavat ovat etusijalla. Lähijaksojen matkat ja majoitus ovat maksuttomia opiskelijalle.

Yhteystiedot: