Maaseudun kehittäminen 5 op

Ruralia-instituutti järjestää Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa 5 op laajuista kanditason opintojaksoa Maaseudun kehittäminen (MAAT-009). Se on tarkoitettu pääosin maataloustieteiden kandiohjelman opiskelijoille, mutta on avoin myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Maaseudun kehittäminen on työmarkkinoilla tunnustettu osaamisala soveltavan tutkimustoiminnan ja käytännön kehittämisen rajapinnassa. Tällä opintojaksolla esitellään maaseudun kehittämisen järjestelmää, kehittämisen välineitä, toimintatapoja, keskeisiä instituutioita, toimijoita, vuorovaikutusverkostoja sekä maaseudun kehittämiseen erikoistuneissa organisaatioissa työskentelevien ihmisten monipuolisia työnkuvia. 

Työelämä edellyttää kykyä tehdä yhteistyötä monien eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Tällä opintojaksolla tutustutaan erityisesti monitieteiseen hanke- ja asiantuntijatyöhön maaseudun kehittämisen ja kehittäjien työn näkökulmasta sekä hahmotellaan omaa ammatillista identiteettiä maaseudun kehittäjänä. Opintojaksolla avataan näkymiä maaseutualueiden uudistumiseen ja rooliin kaupungistuvassa maailmassa käsittelemällä maaseudun kehittämisen ajankohtaisia erityiskysymyksiä. Esimerkiksi kestävät ruokajärjestelmät ja luontolähtöiset hyvinvointipalvelut ovat merkittäviä kaikkien yhteiskuntien kehityksessä. 

Opintojakson aikana käsitellään monimuotoisesti ja osallistuvasti asiantuntijuuteen ja maaseudun kehittämisen liittyviä keskeisiä ilmiöitä: 

  1. Instituutioita ja kehittämisen periaatteita, monitasoista ja verkostoitunutta maaseutupolitiikkaa, paikkaperustaisuutta sekä kehittämisohjelmien ja hankkeiden roolia siinä. 

  1. Asiantuntijoiden tehtäväkuvia ja niiden vaatimia kompetensseja niin korkeakouluissa kuin maaseutualueiden kehittämiseen erikoistuneissa organisaatioissa eri sektoreilla. 

  1. Tutkimustiedon soveltamista maaseudun kehittäjän työssä. 

  1. Ajankohtaisia maaseutututkimuksen ja maaseudun kehittämisen teemoja 

Lisätiedot opintojaksosta täältä.