Luomu, maan kasvukunto ja kestävä kehitys

Luomu, maan kasvukunto ja kestävä kehitys -materiaalipankin aineistot on tuotettu Ruralian hankkeissa ja ne ovat kaikkien vapaasti käytettävissä omaehtoisen opiskelun lisäksi myös ammatillisen koulutuksen ja alemman korkeakouluasteen oppimateriaaleina.
Oppimateriaalit

Anna palautetta verkkosivuista: ruralia-instituutti@helsinki.fi