MOOC: Sustainable Rural Social Entrepreneurship 5 op

Ruralia-instituutti järjestää yhteistyössä maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelman kanssa avointa verkkokurssia Sustainable Rural Social Entrepreneurship (AGERE-A09). DigiCampus-oppimisympäristöön rakennetulla kansainvälisellä kurssilla perehdytään yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen ja maaseudun kehittämiseen Suomessa sekä esimerkiksi Romaniassa, Virossa ja Japanissa.

Yhteiskunnallisten yritysten merkitys maaseutuyhteisöjen kehittämisessä on kasvussa ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Yhteiskunnallinen yrittäjyys tarjoaa keinon murtaa monia maaseutualueita piinaavan noidankehän.

Pitkistä etäisyyksistä ja julkisten palveluiden heikentymisestä johtuvat palveluiden saavutettavuus- ja saatavuusongelmat, nuorten poismuutto, väestön ikääntyminen ja työttömyys ovat tuttuja haasteita myös Suomen rajojen ulkopuolella. Yhteiskunnallisten yritysten ja avulla on mahdollista parantaa maaseudun asukkaiden elinolosuhteita. Niiden avulla voidaan luoda uusia helposti saavutettavia palveluita nuorille ja vanhoille, synnyttää uusia työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä vähentää syrjäytymistä. 

Yhteiskunnallisten yritysten määritelmä vaihtelee eri maiden välillä, mutta niiden toimintaan liittyy aina kolme keskeistä ulottuvuutta: Yhteiskunnallisten yritysten määritelmä vaihtelee eri maiden välillä. Yleisesti ottaen yhteiskunnallinen yrittäjyys on jonkin sosiaalisen tai ekologisen tavoitteen saavuttamiseksi perustettua yritystoimintaa, jonka liikevoitosta suurin osa suunnataan valitun tavoitteen hyväksi. Yhteiskunnallisen yrityksen toiminnassa korostuu vastuullisuus, avoimuus ja läpinäkyvyys sekä osallisuus ja demokratia. Suomessa yhteiskunnallisten yritysten erityispiirteet tunnustetaan, mutta niille ei ole luotu erityistä säädöspohjaa tai erityiskohtelua. Yhteiskunnallinen yritys ei siis ole Suomen kontekstissa juridinen yritystoiminnan muoto, vaan tapa toteuttaa liiketoimintaa.

Kurssin aikana tutustutaan tarkemmin siihen, mitä yhteiskunnalliset yritykset ja yhteisölähtöiset yhteiskunnalliset yritykset ovat, ja miten niitä voidaan käyttää maaseutuyhteisöjen kehittämisessä Suomessa, Euroopassa ja muualla maailmassa.

Kurssin aikana opit:  

  • Tunnistamaan erilaisia lähestymistapoja paikalliseen yrittäjyyteen sekä hahmottamaan yhteiskunnallisen yrittäjyyden erikoispiirteitä kestävän yrittäjyyden kentässä.
  • Hyödyntämään yhteiskunnallisen yrittäjyyden työkaluja käytännöllisellä ja teoreettisella tasolla.
  • Suunnittelemaan, organisoimaan ja toteuttamaan paikallisyhteisöjen kestävää kehitystä.
  • Yhdistämään erilaisia lähestymistapoja maaseudun kehittämisen analysoinnissa.   

Kenelle kurssi on tarkoitettu?

Tälle monitieteelliselle kurssille ovat tervetulleita kaikki. Kiinnostus maaseudun kehittämiseen ja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen ovat edellytys kurssilla menestymiseen. Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perustietojen hallinta helpottaa kurssin suorittamista.

Lisätiedot opintojaksosta Digicampus-sivustolla.

Kurssi on luotu osana Euroopan Unionin Erasmus+-ohjelman tuella toteutettua Maaseudun yhteisöjen kehittämisen maisteriohjelmaa (RuralCom), jota on toteutettu vuosina 2020–2023. 

Lisätietoja yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä ja RuralCom-hankkeesta Ruralia-instituutin verkkosivuilla.