Maaseudut yhteiskuntien kestävyysmuutoksissa 5 op

Tällä syventävällä opintojaksolla (EKM-128) tarkastellaan maaseutujen erilaisia rooleja yhteiskuntien kestävyysmuutoksissa. Jakso on suunnattu erityisesti elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelman opiskelijoille, mutta se on avoin myös muiden Helsingin yliopiston maisteriohjelmien opiskelijoille.

Opintojaksolla tutustutaan maaseudun erityisluonteeseen ja muutospotentiaaliin sekä maaseutujen ja kaupunkien suhteisiin maaseutututkimuksen käsitteiden ja tutkimusperinteen kautta. Opintojaksolla käsitellään ajankohtaisia tutkimussuuntauksia ja keskusteluja erilaisten maaseutujen asemasta yhteiskuntien ekologisissa, taloudellisissa ja kulttuurisissa kestävyysmuutoksissa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa ja analysoida yhteiskunnallisten muutosten maaseuduille synnyttämiä mahdollisuuksia ja uhkia. Opiskelijat tutustuvat maaseutututkimukseen monitieteisenä tutkimusalana ja oppivat, miten esimerkiksi elintarviketalouden ja kulutuksen teemoja voi lähestyä myös maaseutututkimuksellisina kysymyksinä. Opintojakson käytyään opiskelija osaa tunnistaa maaseutututkimuksen ajankohtaisia teemoja ja keskusteluja. Opiskelija saa valmiuksia arvioida omaa asiantuntijuuttaan suhteessa maaseutututkimukseen sekä osallistua alan tieteelliseen keskusteluun.

Lisätiedot kurssista täältä.