Yhden paikan säännös

Voit ottaa vastaan vain yhden suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan saman lukukauden (1.8.–31.12. tai 1.1.–31.7) aikana alkavasta koulutuksesta.

Säännös ei estä sinua ottamasta vastaan useampia korkeakoulututkintoon johtavia opiskelupaikkoja eri lukukausina alkavista koulutuksista. Säännös ei myöskään koske siirto-opiskelupaikan vastaanottamista, koska siirtoon liittyy entisen opiskeluoikeuden menettäminen.

Yhden paikan säännös on yliopistolain 38. pykälän 1. momentissa.