Mikrobiologian tutkimus Helsingin yliopistossa on jakautunut eri tiedekuntiin ja laitoksiin. Microbiome-verkosto yhdistää kaikki alan tutkijat. Tutkimusyhteisömme on Suomen merkittävin alan yksikkö ja erittäin näkyvä ja aktiivinen myös maailmalla. Verkosto kattaa koko mikrobiologian alan eli bakteerit, arkeonit, eukaryoottiset mikro-organismit ja virukset kaikissa ympäristöissä, joissa mikrobeja esiintyy. Mikrobiologian alan perustutkimuksen ohella verkostossa tehdään myös soveltavaa tutkimusta.

Verkoston painoaloja ovat ympäristömikrobiologia ja bioteknologia, mikrobien genetiikka ja genomiikka, jälkigenomitutkimus ja metabolomiikka, systeemibiologia, elintarvikemikrobiologia, ihmisten ja eläinten mikrobiomit, mikrobien evoluutio, mikrobin ja isännän vuorovaikutus, infektioiden mikrobiologia ja mikrobien toksiinituotanto. Helsingin yliopistolla on huipputason infrastruktuuri mikrobien parissa työskentelyyn.

Microbiome-tutkimusverkosto aikoo säilyttää asemansa maailmanlaajuisesti ansioituneena tutkimusyksikkönä. Tähän tavoitteeseen päästään riittävien resurssien, modernin infrastruktuurin sekä aktiivisen kansainvälisen ja kansallisen yhteistyön avulla.

Verkostoja ja linkkejä: