Ruralia-instituutti

Ruralia-instituutti tarkastelee kestävää kehitystä sekä globaalin ja paikallisen muuttuvaa suhdetta maaseudun näkökulmasta. Tutkimustietoa soveltavana asiantuntijakumppanina instituutti hyödyntää koko Helsingin yliopiston osaamista. Instituutti tekee laajaa kansainvälistä, valtakunnallista ja alueellista yhteistyötä noin 50 asiantuntijan voimin Mikkelin ja Seinäjoen yliopistokeskuksissa.

Ruralia-instituutti on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan osasto, jolla on toimipaikat Mikkelissä ja Seinäjoella.

Instituutti toteuttaa tehtäväänsä

  • tekemällä tieteenalojen rajat ylittävää tutkimusta ja osallistumalla opetuksen antamiseen,
  • kehittämällä ratkaisuja yrittäjyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi,
  • verkostoitumalla ja rakentamalla avoimia oppimisympäristöjä sekä
  • edistämällä osuustoiminnan tutkimus- ja opetusalaa.

Instituutin painoalat ovat paikalliskehitys, kestävä ruokaketju ja uudistuva biotalous.

Ruralia-instituutti sosiaalisessa mediassa