Ympäristö- ja luonnonvarataloustieteen yksikkö on Euroopan tasolla vahva tutkimus- ja opetusyksikkö. Sen tutkimusprofiilia kuvaa syvällinen teoreettinen ja menetelmällinen osaaminen, tutkimuksen monitieteisyys, eli taloustieteellisten ja luonnontieteellisten mallien yhdistäminen, sekä tutkimuksen poikkeuksellisen korkea politiikkarelevanssi.
Lisätietoa blogista

Ympäristötaloustieteen alueella yksikkö tuottaa tällä hetkellä kansainvälisesti katsottuna johtavaa tutkimusta vesiensuojelun teemoista, kuten maatalouden ja metsätalouden ravinnehuuhtoumat ja Itämeren suojelun taloudelliset kysymykset. Laajemmin katsottuna yksikkö tuottaa huippututkimusta vanhojen ja uusien taloudellisten ohjauskeinoja käytöstä sovellutuskohteenaan ilmastopolitiikka, monimuotoisuuden suojelu ja vesiensuojelu. Jatkossa tutkimuksen painopisteisiin nousevat ympäristö- ja terveyskysymysten yhdistäminen ympäristöpolitiikan ja ohjauskeinojen tarkasteluun sekä laajempien prosessimallien kehittely, sekä behavioraalisen taloustieteen ympäristösovellutukset.

Luonnonvarataloustieteen alueella yksikkö tuottaa kansainvälisesti katsottuna johtavaa tutkimusta metsien käytön suojelun teemoista sekä kalakantojen hyödyntämisestä ja kansainvälisistä sopimuksista. Metsien käytön osalta tutkimus nojaa ekologis-ekonomisiin numeerisiin malleihin, joilla voidaan optimoida metsien käyttöä ja suojelua aina metsien käsittelymenetelmistä erilaisiin politiikkakysymyksiin saakka. Uusin tutkimus on kohdistunut metsien ilmastovaikutuksiin ja jatkossa työ laajenee muihin ympäristöaspekteihin, kuten monimuotoisuus. Kalakantojen tutkimus nojaa numeerisiin biologis-taloudellisiin malleihin ja peliteoriaan. Tulevaisuudessa tutkimuksen kohteena ovat erityisesti monilajimallit ja ilmastonmuutos ja muut ulkoisen paineet kalastukselle.

Huippuyksikköön osallistuu tutkijoita Norjasta, Ruotsista, Suomesta, Kanadasta, Britanniasta ja Uudesta Seelannista. Projekti jakaantuu viiteen osa-alueeseen, joista ”Economics of reindeer husbandry” osaa johtaa professori Olli Tahvonen Helsingin yliopiston metsätieteiden laitokselta. Projektin muita keskeisiä tutkimusteemoja ovat poron genetiikka ja evoluutiobiologia, porotalous ja maankäyttö, porotalouden sopeutuminen ilmastomuutokseen ja porontalouden arkeologia sekä vertaileva antropologia.

NordForskin rahoittama arktisen tutkimuksen huippuyksikkö Reindeer Husbandry in a Globalizing North – Resilience, Adaptations and Pathways for Actions