Tutkimusasemat ja infrastruktuurit

Helsingin yliopiston tutkimusasemaverkosto tarjoaa erinomaiset puitteet kenttätutkimukselle ja opetukselle. Tiedekunta hallinnoi Hyytiälän metsäasemaa ja Viikin tutkimustilaa. Tutkimusasemilla kerätään pitkän aikavälin mittaussarjoja, joiden avulla voidaan tutkia muutoksia ympäristössä.
Hyytiälän metsäasema

Hyytiälä on perinteikäs metsätieteellinen kenttäasema, josta on kehittynyt kansainvälinen monitieteisen tutkimuksen keskus.

Tutkimuskohteet kattavat erilaisia ympäristöjä maaperän syvyyksistä ilmakehän korkeuksiin.

Hyytiälän asemalla toimiii SMEAR II -asema, joka on maailmanluokan ekosysteemien ja ilmakehän välisten yhteyksien mittausasema. SMEAR on jatkuvasti toiminnassa ja seuraa erilaisia muuttujia, jotka liittyvät mm. metsän ekofysiologiaan ja tuottoisuuteen, maaperän ja veden tasapainoon, meteorologiaan, säteilyyn, virtauksiin ja ilmakehän pienhiukkasiin. Asema tuottaa avointa dataa, jota tutkijat voivat käyttää monenlaisiin tutkimuksiin.

Juupajoella noin tunnin ajomatkan päässä Tampereelta koilliseen sijaitseva asema tarjoaa ympärivuotisia palveluja tutkimuksen tekoon, kurssitoimintaan ja muihin kokoontumisiin.

Asema on yksi Helsinki Institute of Life Science HiLIFEn tutkimusinfrastruktuureista. Sitä ylläpitää maatalous-metsätieteellinen tiedekunta.

Viikin tutkimustila

Viikin tutkimustilalla tutkitaan maanviljelyyn ja karjatalouteen ja eläinten pitoon liittyviä kysymyksiä.

Tilaa käytetään pääasiassa Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteiden tutkimukseen ja opetukseen. Tilaan kuuluu 155 hehtaaria viljelymaata, navetta ja 70 lypsylehmää. Viljelymaata ja tuotantoeläimiä käytetään maatalouden tutkimukseen.

Viikin tutkimustila on ehkä Suomen urbaanein maatila. Se sijaitsee keskellä Helsinkiä Viikin kampusalueella. Tila tuottaa palveluita pääasiassa tutkimus- ja opetustarkoituksiin.

Asema on yksi elämäntieteiden instituutti HiLIFEn tutkimusinfrastruktuureista. Sitä ylläpitää maatalous-metsätieteellinen tiedekunta.

Muddusjärven tutkimusasema

Muddusjärven tutkimusasemalla tutkitaan Pohjois-Lapin ympäristöä ja maataloutta.

Asemalla on tutkimuskäytössä 13 hehtaaria peltoa, 700 hehtaaria metsämaata ja 1000 hehtaarin vesialue. Muddusjärvi sijaitsee kuusen ja männyn pohjoisten metsänrajojen välissä. Lähellä kulkee myös subarktisen koivumetsävyöhykkeen raja, josta alkaa paljakka.

Muddusjärven tutkimusasema on yksi maailman pohjoisimmista maataloudellisista tutkimuspaikoista. Asema sijaitsee Inarissa Kaamasen kylässä.

Asemaa ylläpitää maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ja se kuuluu hallinnollisesti Viikin tutkimustilaan.

Viikin tutkimuskasvihuoneet

Viikin tutkimuskasvihuoneet ja suojattu tutkimuskenttä mahdollistavat monipuolisen ja laadukkaan tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen tekemisen. Kasvihuoneeseen kuuluu myös NaPPI -kuvantamislaitos sekä kasvatushuoneita ja -kammioita. Kasvinviljelyinfrastruktuuria käyttää pääasiassa Helsingin yliopisto, mutta myös ulkopuoliset toimijat voivat toteuttaa tutkimusprojekteja tiloissa.

Kasvihuoneet tarjoavat opetus- ja tutkimuskäyttöön 2400 neliötä kasvihuoneita ja kolme hehtaaria aidattua peltoalaa.

Viikin arboretum

Viikin arboretum on kätketty helmi Itämeren rannalla, Helsingin suurimman luonnonsuojelualueen kupeessa Vanhankaupunginlahden lahdella. Sana arboretum viittaa puulajien kokoelmaan. Viikin arboretumin kasvikokoelmat edustavat erilaisia kotoperäisiä ja eksoottisia puita, pensaita ja puuvartisia köynnöksiä, joita kasvaa arboretumissa yli 250 taksonia. Tule tutustumaan arboretumin kiehtoviin kokoelmiin!