Uudelle opiskelijalle

Uusille opiskelijoille järjestetään syyslukukauden alussa ennen varsinaisen opetuksen alkamista opintoihin orientoiva jakso. Jakso antaa yleiskuvan yliopisto-opinnoista sekä tiedekunnasta, tutustuttaa omaan laitokseen ja opiskelukavereihin Viikin kampuksella sekä auttaa alkuun opinnoissa. Tiedekunnan yhteisten infotilaisuuksien lisäksi opintojaksoon sisältyy opiskelijatuutorien eli oman oppiaineen vanhempien opiskelijoiden ohjaamaa toimintaa sekä laitosten järjestämää ohjelmaa.

Helsingin yliopistossa opiskelevat löytävät tietoa ja ohjeistusta intranetti Flammasta.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Tärkeää tietoa opiskelijalle Helsingin yliopistossa: