Avoin tiede on yhteiskunnan voimavara - lahjoita ja avaa tutkimus avoimeksi

Avoin tiede on tapa edistää tiedettä ja lisätä sen vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Se saattaa tutkimuksen tulokset nopeasti muiden tutkijoiden saataville ja samalla altiiksi tieteentekoon olennaisesti kuuluvalle kriittiselle tarkastelulle ja keskustelulle.  Avoin tiede voi olla myös kansalaistiedettä, joka mahdollistaa tutkimukseen osallistumisen jokaiselle. Tietoyhteiskunnassa avoimesti hyödynnettävä data ja tutkimus synnyttävät uusia oivalluksia ja palveluita. Avoimen tieteen keinoin voi esimerkiksi parantaa kansanterveyttä, suojella ympäristöä ja tutkia historiallisia aineistoja uudella tavalla.

Yksittäiselle tutkijalle tutkimustulostensa julkaiseminen voi kariutua liian kalliisiin maksuihin. Jotta tutkija saa julkaisunsa, tutkimusaineistonsa ja menetelmänsä avattua verkossa ilman tarpeettomia rajoituksia, tarvitaan tukea. Lahjoittamalla olet mukana varmistamassa Helsingin yliopistossa tehtävän huippututkimuksen tietä tiedemaailman kovimpaan kärkeen. Tutkimusprosessin laaja saavutettavuus, hyödynnettävyys ja läpinäkyvyys ovat kaikkien etu.

Tee lahjoitus verkossa

Avoin tiede vahvistaa demokratiaa

Avoin tiede vahvistaa demokratiaa - Helsingin yliopiston kirjasto HULIB 10 vuotta 2020

Julkisin varoin tuotetun tutkimuksen tuloksen kuuluvat tutkittua tietoa tarvitsevan yhteiskunnan käyttöön. Tieteen avoimuus tekee myös tutkimusprosessia läpinäkyväksi tavalla, joka lisää kansalaisten ymmärrystä siitä, mikä tiede toimii ja mikä on yhteiskunnassa tärkeää. Parhaimmillaan avoin tiede vahvistaa demokratiaa. Helsingin yliopiston kirjaston juhlavideolla Helsingin yliopiston tutkijat kertovat kuinka avoin tiede näkyy heidän työssään ja kuinka he ovat hyötyneet Helsingin yliopiston kirjaston avoimen tieteen palveluista.