Luo kestävämpää tulevaisuutta lahjoittamalla

Kestävyysongelmat ja niiden ratkaisut ovat yhä monimutkaisempia. Siksi tarvitsemme tieteenalarajat ylittävää, pitkäjänteistä tutkimusta ja yhteistyötä voidaksemme ymmärtää edessä olevia haasteita ja kääntääksemme tulevaisuuden kurssia.

Me Helsingin yliopistolla olemme sitoutuneet tekemään töitä kestävän tulevaisuuden puolesta. Onnistuaksemme tavoitteissamme tarvitsemme sinun apuasi.
Lahjoituksellasi vauhditat kestävyysongelmien ratkaisua

Työskentelemme paremman, terveellisemmän ja turvallisemman maailman puolesta ratkomalla tieteen voimalla ongelmia, jotka koskettavat meistä jokaista. Yhdessä yhteiskunnan eri osapuolten kanssa voimme löytää ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Helsingin yliopisto on kestävyysmurroksen vauhdittaja ja tukija. Suomen ainoa Kestävyystieteen instituutti HELSUS tuo yhteen eri tieteenalojen edustajat. Tutkijamme tuottavat kestävän kehityksen tietoa ja osaamista yhteiskunnan käyttöön.

Tieteen merkitys maapallon tulevaisuudelle on korvaamaton. Lahjoittamalla Kestävyysrahastoon tuet Helsingin yliopistossa tehtävää kestävyystutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vaikutusta. Lahjoituksellasi edistät meidän kaikkien kestävää hyvinvointia.  

”Kestävä kehitys on aina kulkenut mukanani” - Jari Niemelä innostaa omalla esimerkillään

Kaupunkiekologi Jari Niemelä on tehnyt pitkän uran kestävyysaiheiden parissa yliopistolla ja sen ulkopuolella. Hän on kaupunkiekologian professori ja bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan entinen dekaani. Vuosina 2016–2017 Niemelä oli mukana perustamassa Kestävyystieteen instituutti HELSUSia. Niemelä valittiin myös HELSUSin johtajaksi ennen kuin hänet valittiin rehtoriksi vuoden 2018 keväällä.

– Kestävä kehitys on ollut mukana siitä lähtien, kun lähdin vuosikymmeniä sitten opiskelemaan. Olen sitä funtsinut, opettanut, tutkinut ja niin edespäin. Tavallaan se on kuulunut minuun, Niemelä sanoo.

Lokakuussa 2021 Niemelä lahjoitti 15 000 euroa Kestävyysrahastoon ja lahjoituksesta tuli samalla rahaston alkupääoma. Hän toivoo, että voisi esimerkillään innostaa muitakin lahjoittamaan kestävyyttä edistävään rahastoon.

Niemelälle itselleen lahjoitus on osa suurempaa kädenjälkeä, jonka hän toivoo jättävänsä kestävän kehityksen edistämiseen Helsingin yliopistossa.

Maailma pitää pelastaa. Helsingin yliopisto tarjoaa juuri sitä tutkittua tietoa ja osaamista, jota työhön tarvitaan.
Tutustu kestävyystieteeseen
Kestävä tulevaisuus rakennetaan yhteistyöllä
Tutustu Helsingin yliopiston kestävyys- ja vastuullisuustyöhön

Yliopistomme luo kestävämpää yhteiskuntaa tutkimuksen, opetuksen, yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vastuullisen yliopistoarjen kautta. Tuotamme uutta tietoa kestävän hyvinvoinnin rakentamiseksi ja globaalien haasteiden ratkaisemiseksi sekä koulutamme vastuullisia maailmaa muuttavia asiantuntijoita. Kestävämpää tulevaisuutta rakennetaan yhdessä muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa.