Tieteen voimalla löydämme uusia ratkaisuja syövän hoitoon

Yli kolmasosa meistä saa jossakin elämän vaiheessa syöpädiagnoosin. Entistä tarkempien diagnoosien ja yksilöllisten hoitomenetelmien ansiosta lähes kaksi kolmesta syöpään sairastuneesta paranee. Kun ymmärrämme, miten solut toimivat, voimme tarjota aikaisempaa täsmällisempää ja tehokkaampaa hoitoa. Auta löytämään parempia ratkaisuja syövän hoitoon - lahjoita nyt.
Lahjoitukset vauhdittavat tutkimustulosten siirtymistä potilaiden hoidoksi

Rahaa ja osaavia tutkijoita tarvitaan, jotta yhä useampi potilas hyötyisi tutkimuksesta ja sen tulosten lyhyestä matkasta laboratoriosta potilaan hoitoon. Jatkuvasti kehittyvän lääkeaineseulonnan avulla voidaan yhä useammin löytää yksittäiselle potilaalle juuri hänen syöpäänsä tehoava lääkeyhdistelmä. Merkittävillä lisäinvestoinneilla Helsingin yliopisto voisi rakentaa järjestelmän, joka takaisi jokaisen potilastutkimuksessa otetun syöpänäytteen määrityksen yksilöllisissä lääkeaineherkkyystesteissä ennen potilaan täsmällistä hoitopäätöstä.

Investoinnit antavat lisävauhtia myös potilaiden mahdollisuuksiin osallistua kliinisen vaiheen lääkekokeisiin. Tällä hetkellä potilaista kokeisiin osallistuu enintään 10 prosenttia, mutta vuonna 2025 tavoitteena on jo joka kolmannen potilaan tavoittaminen uusimpien syöpälääkkeiden käytön piiriin. Kliinisistä kokeista saadaan arvokasta tietoa siitä, miten eri potilaat reagoivat yksilöllisesti uusiin lääkkeisiin. 

Helsingin yliopisto käyttää vuosittain kahdeksan miljoonaa euroa syöpätutkimukseen. Tavoitteena on lisätä resursseja tulevina vuosina merkittävästi siten, että yliopiston oman kasvaneen rahoituksen lisäksi rahoitusta saadaan yli kymmenen miljoonaa euroa myös kumppanuus- ja yritysyhteistyöstä. 

Mitä on syövän huippututkimus?

Tutkijamme keskittyvät työssään esimerkiksi siihen, miten syöpäsolujen verisuonten kasvamista voidaan estää: ilman verisuonia kasvain ei pysty kasvamaan. Uusia mahdollisuuksia antaa myös nanolääketiede, jonka avulla syöpälääkkeet saadaan kuljetettua kohdennetusti ja tarkasti syöpäsoluun. Tällöin hoitojen sivuvaikutukset terveelle elimistölle vähenevät oleellisesti. Suuria tietomassoja analysoimalla voimme lisätä tietämystä ihmisen perimän ja syövän yhteydestä. Tämä onnistuu esimerkiksi siten, että tutkimme suomalaisesta väestöstä ainutlaatuisia potilasryhmiä, kuten syövän suvuttaista keskittymistä, tai potilaita, joita ympäristö altistaa samankaltaisesti. Sijoitukset laskennallisiin tutkimusmenetelmiin ja suurten datamassojen analyysiin mahdollistavat sen, että lääkeaineita voidaan luotettavasti tutkia pienillä otosmäärillä. Tuhansien ihmisten sijaan potilaskokeiksi riittää kymmenien tai sadan potilaan otos.

Syöpätutkimuksessa keskeistä juuri nyt on elimistön oman immuunipuolustusjärjestelmän valjastaminen syöpähoitoihin. Syöpäpotilaiden oman immuunivasteen herättäminen mahdollistaa sen, että immuunijärjestelmä pystyy tehokkaammin hyökkäämään syöpäsolujen kimppuun. 

Helsinki on poikkeuksellisen hyvä tutkimus- ja hoitoympäristö

Meilahden yliopisto- ja sairaalakampus on yksi Euroopan suurimpia lääketieteen tutkimus-, opetus- ja hoitokeskittymiä.  Helsingin yliopiston ja HUSin tiiviin yhteistyön tavoitteena on saattaa uusi tutkimustieto mahdollisimman nopeasti potilaiden hyväksi. HUSin Syöpäkeskuksessa käy vuosittain hoidossa noin 25 000 potilasta. 

Suomalainen hyvin tunnettu geeniperimä, 1600-luvun kirkonkirjoihin ulottuva väestörekisteri, panostukset monialaiseen tutkimukseen, uudet biopankit ja uusinta tietotekniikkaa hyödyntävien laskennallisten menetelmien osaaminen tekevät Helsingin yliopistosta poikkeuksellisen tutkimusympäristön. Helsingissä on mahdollista löytää ennennäkemättömiä ratkaisuja syövän parantamiseen. 

Helsingin yliopiston tutkijat voivat hyödyntää syöpätutkimuksessa monenlaisia aineistoja tehokkaiden laskennallisten tiedonanalyysimenetelmien avulla. Laskennallisten menetelmien avulla tutkijat voivat selvittää esimerkiksi syöpäalttiuden perinnöllisiä tekijöitä ja siirtää molekyylitason tutkimustuloksia yhä paremmin ja nopeammin kliiniseen hoitoon.