Yhteystiedot vastuualueittain

Helsingin yliopiston kirjaston johdon, asiantuntijoiden ja palveluiden yhteystietoja vastuualueittain. Palveluosoitteisiin lähetettyihin viesteihin pyritään vastaamaan viimeistään seuraavana arkipäivänä.
Johdon yhteystiedot
Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelun yhteystiedot

kirjasto@helsinki.fi, puhelin 02941 23920

Asiakaspalvelun esihenkilöt

Häirintäyhdyshenkilö

Häirintätilanteissa voit olla yhteydessä myös kirjaston häirintäyhdyshenkilöön: hulib-harassmentadvisor@helsinki.fi

Tie­don­han­kin­nan kou­lu­tus ja in­for­maa­tio­lu­ku­tai­to

 

Ai­neis­tot ja tie­to­jär­jes­tel­mät

Han­kin­taeh­do­tuk­set

Tee hankintaehdotus lomakkeella

Kurs­si­kir­ja­han­kin­ta

Sähköposti: hulib-textbooks@helsinki.fi

Kau­ko­pal­ve­lu

Lähetä kaukopalvelupyyntö lomakkeella

E-kir­jas­to­pa­lau­te ja -neu­von­ta

Sähköposti: e-library@helsinki.fi

Ai­neis­tot ja ko­koel­mat

Metadatapalvelut

Tutkimuksen palvelut

Alt­met­riik­ka

Sähköposti: metriikka-info@helsinki.fi

Bib­lio­met­riik­ka, viit­tausa­na­lyy­sit

Sähköposti: metriikka-info@helsinki.fi

Tut­ki­mus­por­taa­lin tuki

Sähköposti: tuhat-info@helsinki.fi

Puhelin: 02941 22000

Open Access-tuki

Sähköposti: openaccess@helsinki.fi

Tut­ki­mus­da­tan hal­lin­ta

Sähköposti: datasupport@helsinki.fi

Julkaisumetriikka ja -raportointi

Tieteenalayhteistyö

Tutkimusdatapalvelut

Hal­lin­to ja hen­ki­lös­tö­asiat

Hallintoasiantuntija

Talous

EU-hank­keet ja han­ke­ra­hoi­tus

Vies­tin­tä ja me­dia­suh­teet

Vies­tin­nän pal­ve­luo­soi­te

Sähköposti: hulib-comms@helsinki.fi

Vies­tin­täpäällikkö

Vierailut

Sähköposti: hulib-comms@helsinki.fi

Ti­lo­jen va­raus ja vuo­kraus pää­kir­jas­tos­sa

Sähköposti: hulib-tilavaraukset@helsinki.fi