Koirien terveyden tutkimus

Koirien terveystutkimus parantaa koirien hyvinvoinnin edellytyksiä, mutta on tärkeää myös oman terveytemme edistämiseksi: koirien sairaudet ovat pitkälti samoja kuin ihmisten, ja tutkimustietoa voidaan soveltaa usein lajista toiseen.
Koi­rien ter­veys kos­ket­taa koi­ria ja ih­mi­siä

Joka neljännessä kodissa on koira, ja uskollisina seuralaisina koiria käytetään yhteiskunnassa myös moniin tärkeisiin palvelustehtäviin. Koirien terveystutkimus edistetään koirien hyvinvointia, mutta auttaa myös ihmispotilaita, sillä monet sairauksistamme ovat yhteisiä.

Kliinisissä tutkimuksissa selvitetään eri sairauksien syitä ja kehitetään uusia tai parempia diagnoosimenetelmiä ja hoitoja. Tutkimuksista saatu tieto auttaa myös sairauksien ennaltaehkäisyssä.

Geenitutkimuksessa selvitetään yhteyksiä geenien ja koirien perinnöllisten sairauksien välillä. Geenilöydön perusteella sairaudelle voidaan kehittää geenitesti, jonka avulla voidaan estää sairaiden koirien syntyminen.

Jokainen koiran ystävä voi auttaa

Tutkimustyöhön tarvitaan riittävä rahoitus. Pyydämme koiraharrastajien panostusta lemmikkiemme terveyden edistämiseksi, sairausgeenien kartoittamiseksi ja parhaiden hoitomuotojen löytämiseksi.

Jokaisen koiranystävän tuella, pienellä tai suurella, on suuri merkitys koirien terveys- ja hyvinvointitutkimuksen edistämisessä. Koirien terveystutkimusrahaston kautta pienetkin lahjoitukset muuttuvat yhdessä merkitykselliseksi tueksi koiratutkimukselle.

Koirien terveystutkimusrahasto tukee koirien terveydenhoidon kehittämistä myöntämällä apurahoja Helsingin yliopiston koiratutkimushankkeisiin. Rahaston perustivat Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta ja Suomen Kennelliitto vuonna 2009.

Koirien terveystutkimusrahaston tarkoituksena on edistää Helsingin yliopistossa tai sen kanssa yhteistyössä tehtävää koirien terveystutkimusta, erityisesti koirien kliinistä ja geenitutkimusta. Helsingin yliopisto hoitaa keskitetysti Koirien terveystutkimusrahastoa, ja yliopisto maksaa rahastolle kiinteän 5 % vuotuisen tuoton. Rahaston varojen käytöstä päättää hoitokunta, jossa on Helsingin yliopiston ja Suomen Kennelliiton edustajia.

Tutustu tutkimukseen