Avoin julkaiseminen lisää tieteen näkyvyyttä

Avoin julkaiseminen on tieteen edistymisen ja läpinäkyvyyden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Useimmat tiedettä rahoittavat tahot edellyttävät tutkimustulosten julkaisemista avoimesti ja kansainvälisesti. Kaikki Open Access -lehdet eivät kuitenkaan ole ilmaisia. Tutkijat joutuvat usein maksamaan kirjoittajamaksun julkaistessaan avoimissa julkaisukanavissa ja näihin kuluihin ei yleensä anneta erillistä tukea.

Helsingin yliopiston kirjasto pyrkii kehittämään yhteistyössä kustantajien, kirjastojen ja muiden toimijoiden kanssa uusia tapoja tukea tiedeyhteisöä tutkimusartikkeleiden ja monografioiden avoimessa julkaisemisessa. Kirjasto hankkii digitaalisia ja painettuja aineistoja ja kirjallisuutta yliopiston opetuksen, oppimisen ja tutkimuksen tarpeisiin yhteistyössä tiedeyhteisön kanssa. Kirjasto auttaa myös tutkijoita laadullisen ja luotettavan julkaisun löytämisessä.

Lisätietoja Open Access julkaisemisesta saat täältä.

Jos haluat olla mukana juuri avoimen tieteen edistämisessä, voit kohdentaa lahjoituksesi Lahjoita kurssikirja -rahastoon merkitsemällä lisätietoihin Open Access tai Avoin julkaisuarkisto. Näin olet mukana avaamassa yliopiston tutkimuksen tuloksia kansalaisten käyttöön.