Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tuki

Lääketieteellisen tiedekunnan dekaani nimesi keväällä 2018 Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja viestinnän työvaliokunnan. Työvaliokunta edistää ja kehittää tiedekunnan toimeenpanosuunnitelman mukaista yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja sidosryhmäyhteistyötä yhteistyössä tiedekunnan johdon kanssa. Työvaliokunta myös tukee tiedekunnan viestinnän strategista suunnittelua sekä toteutusta.

Työvaliokunnassa toimivat seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja

  • Kari Reijula, yvv-varadekaani, professori

Koordinaattori

  • Tiina Naskali, yhteyspäällikkö

Jäsenet

  • Anu Kantele, professori, LTDK Vuoden Alumni 2018
  • Anu-Katriina Pesonen, professori
  • Janne Backman, professori
  • Kirsi Pietiläinen, professori
  • Jussi Merenmies, kliininen opettaja
  • Joonatan Patomo, LKS, opiskelija

Varajäsen

  • Henrik Wistrand, HLKS, opiskelija