Helsingin yliopisto, HUS ja Janssen yhteistyöhön

Helsingin yliopisto, HUS ja lääkeyhtiö Janssen Finland ja Janssen EMEA ovat sopineet laajasta, kansainvälisestä yhteistyöstä. Sen tavoitteena on edistää arvopohjaisen terveydenhuollon kehittämistä ja toteuttaa erityisesti täsmälääkkeisiin liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä.

Helsingin yliopiston, HUSin ja lääkeyhtiö Janssen Finlandin ja Janssen EMEA:n (Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alue) yhteistyösopimus mahdollistaa monivuotisia hankkeita sairauksien hoidon eri alueilla. Yhteistyön alussa keskitytään erityisesti kliinisten lääketutkimusten edellytysten parantamiseen ja masennuksen hoitoon, mutta myös muihin yhdessä sovittuihin aiheisiin.

– Haluamme olla tukemassa muutosta kohti arvopohjaista ja vaikuttavaa terveydenhoitoa, jossa mitataan hoidon tosiasiallista terveyshyötyä potilaille ja terveydenhuollon palvelujen tuottajille. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi relevanttien vaikuttavuusseurannan mittareiden rakentamista ja painopisteen siirtämistä suoritepohjaisuudesta vaikuttavuuteen, kertoo maajohtaja Nina Ekholm-Wenberg Janssen Finlandista.

Yhteistyöhankkeiden teemat valitaan niiden yhteiskunnallisen merkittävyyden mukaan.

– Paneudumme erityisesti sellaisiin terveyshaasteisiin, joihin liittyy merkittäviä yhteiskunnallisia menetyksiä, kuten esimerkiksi pitkäaikaiset sairauslomat ja jopa liian varhainen eläköityminen. Tilanne on haastava sekä yksilön että yhteiskunnan tasoilla, Ekholm-Wenberg toteaa.

Yhteistyössä tullaan toteuttamaan myös kliinisiä tutkimuksia ja tehostamaan tosielämän tiedon, eli RWE-tutkimusten, parempaa hyödyntämistä päätöksenteossa. Tämän lisäksi tavoitteena on kehittää työkierron malli kumppanien välille.

– On erittäin hienoa, että HUSin tutkimus- ja kehittämisyhteistyö laajenee tämän sopimuksen myötä. Sen lisäksi, että potilaat hyötyvät tutkittuun tietoon pohjautuvasta terveydenhuollon kehittämisestä, on tällainen kansainvälinen yhteistyö myös merkittävää houkuttelemaan kehittämisestä ja tutkimuksesta kiinnostuneita terveydenhuollon ammattilaisia töihin HUSiin, sekä pitämään kiinni meillä jo töissä olevista osaajista, sanoo HUSin tutkimusjohtaja Taneli Raivio.

Sopimuskumppaneiden välinen osaamisen jakaminen ja kehittäminen on tärkeää myös Helsingin yliopistolle.

– Yksi tärkeä osa yhteistyötä on sopimuskumppaneiden välillä tapahtuva terveydenhuollon osaamisen kehittäminen ja koulutuksellinen yhteistyö. Tämän avulla saamme uudenlaisia näkökulmia terveydenhuollon tulevaisuuden kehittämiseen, sanoo Helsingin yliopiston dekaani, neurologian professori Anne Remes.

Lisätietoja