HUS, Helsingin yliopisto ja MSD uusivat yhteistyösopimuksen

Helsingin yliopisto, HUS Helsingin yliopistollinen sairaala ja MSD ovat sopineet yhteistyön jatkamisesta seuraavat viisi vuotta. Yhteistyön keskiössä ovat tutkimus, innovaatiotoiminta ja koulutus.

Edellinen yhteistyösopimus toimijoiden välillä tehtiin vuonna 2016. Nyt tarkoituksena on jatkaa ja kehittää edelleen tiivistä ja järjestelmällistä yhteistyötä sairaalan, yliopiston ja yhtiön kesken. 

Yhteistyön keskeisenä tavoitteena on muun muassa vaikuttavuusperustaisen terveydenhuollon edistäminen, kuten arkielämän tiedon hyödyntäminen hoitotulosten parantamiseksi. Tarkoituksena on myös kehittää suomalaista tutkimusympäristöä kansainvälisesti houkuttelevaksi. 

– Tämä on hyvä tilaisuus meidän tutkijoille ja opiskelijoille päästä mukaan tutkimushankkeisiin ja mahdollisuus verkostoitua ja luoda hyödyllisiä kansainvälisiä yhteyksiä, sanoo HUSin tutkimusjohtaja, professori Anne Pitkäranta

Yhtenä tärkeänä painopisteenä yhteistyössä on koulutus, jonka tavoitteena on tukea lääketieteen opiskelijoiden ja terveydenhuollon ammattilaisten ammatillista osaamista ja jatkuvaa kehitystä. 

– Yliopiston ja yliopistollisen sairaalan vahvan opetusosaamisen kautta voimme tukea alan kehittymistä ja vahvistaa ammattilaisten osaamista siten, että pystymme entistä paremmin vastaamaan alan tulevaisuuden haasteisiin. Näen myös innovaatiotoiminnassa merkittäviä synergiamahdollisuuksia, sanoo lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen

Yhteistyön puitteissa on vuoden 2022 alussa käynnistymässä HUSin erikoistuville lääkäreille suunnattu, osaksi opinto-ohjelmaa hyväksytty, Vaikuttavuusperustainen SOTE -koulutus. 

Dataa ja digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntävä innovaatiotoiminta on tärkeä osa kestävää ja vaikuttavampaa terveydenhuoltoa nyt ja tulevaisuudessa. Kokemuksia innovaatioyhteistyöstä osapuolilla on jo esimerkiksi onkologian alalta.

Seuraavaksi yhteistyön yhtenä tavoitteena on etsiä mahdollisuuksia kansainväliselle ja monialaiselle yhteistyölle.  

– Me MSD:llä koemme, että systemaattista yhteistyötä tarvitaan, jotta voimme jatkuvasti kehittää hoitotuloksia ja kestävämpää terveydenhuoltoa, ja näin tuottaa arvoa potilaille ja laajemmin yhteiskunnalle. Monialainen yhteistyömme HUSin ja Helsingin yliopiston kanssa on edistänyt erinomaisesti näitä tavoitteita, toteaa MSD Finlandin toimitusjohtaja Lewis Beake

Lisätietoja