Soveltuvuuden arviointi

Psykoterapeuttikoulutuksen opiskelijavalinta perustuu soveltuvuuden arviointiin, jonka toteutustapa vaihtelee koulutusohjelmittain. Vain hakukelpoiseksi todettu hakija voi saada kutsun soveltuvuushaastatteluun. Soveltuvuuden arvioinnissa arvioidaan hakijan soveltuvuutta psykoterapeuttikoulutukseen ja psykoterapeutin ammattiin. Soveltuvuusarviointi on maksullinen. Maksu suoritetaan haastattelun yhteydessä. Soveltuvuushaastattelut järjestetään huhti-toukokuussa.

Tutustu myös hakukelpoisuuden kriteereihin ja hakuohjeisiin. Koulutusohjelmien sisältöön ja toteutukseen voit tutustua tarkemmin vuonna 2020 haussa olevien koulutusohjelmien esittelysivulla.

Hyväksyttävien määrä: 18-24 opiskelijaa

Haastatteluun kutsuminen: Enintään 54 hakijaa koulutuksesta, kokemuksesta ja ensisijaisuudesta annettavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.

Soveltuvuusarvioinnin toteutustapa: Koulutuksesta, kokemuksesta ja ensisijaisuudesta annettavat pisteet (vaikuttavat vain haastatteluun kutsumiseen), yksilöhaastattelu ja ennakkotehtävä

Soveltuvuusarviointia varten toimitettavat hakulomakkeen liitteet: Ennakkotehtävä otsikolla ”Minäkö psykoterapeutiksi – miksi, miten ja minkälaiseksi?”. Tarkista muut tarvittavat liitteet hakuohjeista.

Soveltuvuusarvioinnin hinta: 120 euroa

Soveltuvuusarvioinnin pisteytys

I Koulutuksesta, kokemuksesta ja ensisijaisuudesta annettavat pisteet 7-50 pistettä

Pisteet vaikuttavat vain haastatteluun kutsumiseen. Arvioidaan hakuasiakirjojen perusteella.

 • Tutkinto max. 20 pistettä
 • Työkokemus max. 25 pistettä
 • Ensisijaisuus max. 5 pistettä

II Henkilökohtainen soveltuvuus 0-40 pistettä

Arvioidaan haastattelun ja ennakkotehtävän perusteella. Lopullinen valinta perustuu henkilökohtaisesta soveltuvuudesta annettaviin pisteisiin.

 • Koulutusmotivaation perusteet max. 10 pistettä
 • Valmiudet ja käytännön mahdollisuudet suorittaa koulutus max. 10 pistettä
 • Itsearviointitaidot ja vuorovaikutustaidot max. 10 pistettä
 • Muu henkilökohtainen soveltuvuus max. 10 pistettä

Hyväksyttävien määrä: 20-24 opiskelijaa

Haastatteluun kutsuminen: Kaikki ensisijaiset hakijat kutsutaan haastatteluun. Mikäli ensisijaisia hakijoita on vähemmän kuin 48, kutsutaan myös muita hakijoita koulutuksesta, kokemuksesta ja ensisijaisuudesta annettavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä siten, että haastateltavia on yhteensä enintään 48.

Soveltuvuusarvioinnin toteutustapa: Koulutuksesta, kokemuksesta ja ensisijaisuudesta annettavat pisteet, yksilöhaastattelu ja omaelämäkerta.

Soveltuvuusarviointia varten tarvittavat hakulomakkeen liitteet: Ei omia liitteitä. Tarkista muut tarvittavat liitteet hakuohjeista. Haastatteluun kutsuttavien tulee laatia omaelämäkerta, johon ohjeet annetaan haastattelukutsun yhteydessä.

Soveltuvuusarvioinnin hinta: 200 euroa

Soveltuvuusarvioinnin pisteytys

I Koulutuksesta, kokemuksesta ja ensisijaisuudesta annettavat pisteet 7-50 pistettä

Arvioidaan hakuasiakirjojen perusteella.

 • Tutkinto max. 20 pistettä
 • Työkokemus max. 25 pistettä
 • Ensisijaisuus max. 5 pistettä

II Henkilökohtainen soveltuvuus 0-50 pistettä

Arvioidaan haastattelun ja omaelämäkerran perusteella.

 • Koulutusmotivaatio ja sen perusteet max. 10 pistettä
 • Valmiudet ja käytännön mahdollisuudet suorittaa koulutus max. 10 pistettä
 • Itsereflektiotaidot max. 10 pistettä
 • Vuorovaikutustaidot max. 10 pistettä
 • Muu henkilökohtainen soveltuvuus max. 10 pistettä

Hyväksyttävien määrä: 20-28 opiskelijaa

Haastatteluun kutsuminen: Enintään 56 ensisijaista hakijaa hakuasiakirjojen perusteella annettavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli ensisijaisia hakijoita on vähemmän kuin 56, kutsutaan myös muita hakijoita siten, että haastatteluun kutsutaan enintään 56 hakijaa.

Soveltuvuusarvioinnin toteutustapa: Hakuasiakirjojen perusteella annettavat pisteet, yksilöhaastattelu ja ennakkotehtävä.

Soveltuvuusarviointia varten tarvittavat hakulomakkeen liitteet: 1) Mahdolliset oman alan julkaisut tai linkit näihin julkaisuihin. 2) Todistukset kaikesta suoritetusta ammatillisesta täydennyskoulutuksesta. Tarkista muut tarvittavat liitteet hakuohjeista. Lisäksi haastatteluun kutsuttaville lähetetään ennakkotehtävä, joka tulee toimittaa haastattelukutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti ennen haastattelua (ei hakulomakkeen liitteenä).

Soveltuvuusarvioinnin hinta: 150 euroa

Soveltuvuusarvioinnin pisteytys

I Hakuasiakirjojen perusteella annettavat pisteet 0-70 pistettä

 • Tutkinto max. 20 pistettä
 • Ammatillisessa täydennyskoulutuksessa suoritetut opinnot max. 20 pistettä
 • Työkokemus max. 20 pistettä
 • Oman alan julkaisut max. 10 pistettä

II Henkilökohtainen soveltuvuus 0-70 pistettä

Arvioidaan haastattelun ja ennakkotehtävän perusteella.

 • Arvopohjan ristiriidaton vastaavuus koulutusohjelman ja psykoterapeutin työn kanssa max. 10 pistettä
 • Mahdollisuudet ja resurssit koulutusohjelmaan osallistumiseen ja psykoterapiatyön tekemiseen max. 10 pistettä
 • Työ- ja elämänkokemuksen tuki psykoterapeutin työssä menestymiseen max. 10 pistettä
 • Itseilmaisun taidot ja ilmaisun koherenssi max. 10 pistettä
 • Kyky rakentaa yhteistoiminnallinen ja vastavuoroinen suhde keskustelutilanteessa max. 10 pistettä
 • Suhde elämään, ihmisiin ja itseensä max. 10 pistettä
 • Kyky ymmärtää sisäisiä tapahtumia ja niiden yhteyksiä omaan toimintaan max. 10 pistettä

Hyväksyttävien määrä: 9-14 opiskelijaa

Haastatteluun kutsuminen: Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan haastatteluun.

Soveltuvuusarvioinnin toteutustapa: Hakuasiakirjojen perusteella annettavat pisteet, yksilöhaastattelu sekä omaelämäkerta ja CV.

Soveltuvuusarviointia varten tarvittavat hakulomakkeen liitteet: 1) CV, josta ilmenee selkeästi peruskoulutus, mahdolliset lisäkoulutukset ja työkokemus. 2) Lyhyt omaelämäkerta. Tarkista muut tarvittavat liitteet hakuohjeista.

Soveltuvuusarvioinnin hinta: 220 euroa

So­vel­tu­vuusar­vioin­nin pis­tey­tys

I Kou­lu­tuk­ses­ta, ko­ke­muk­ses­ta ja en­si­si­jai­suu­des­ta an­net­ta­vat pis­teet 4-30 pis­tet­tä

Arvioidaan hakuasiakirjojen perusteella (voidaan tarkentaa haastattelussa)

 • Työkokemus max. 12 pistettä
 • Työkokemuksen soveltuvuus max. 8 pistettä
 • Henkilökohtainen psykoterapia/psykoanalyysi ja sen kesto max. 10 pistettä

II Hen­ki­lö­koh­tai­nen so­vel­tu­vuus psykoterapeuttikoulutukseen ja työhön 0-70 pis­tet­tä

Arvioidaan haastattelun ja omaelämäkerran perusteella.

 • Ihmissuhdetyössä vaadittava reflektiokyky ja tietoisuus kasvuun ja inhimilliseen elämään liittyvistä kriteereistä max. 40 pistettä
 • Valmiudet psykoterapeuttisiin vuorovaikutustaitoihin max. 20 pistettä
 • Motivaatio koulutukseen max. 5 pistettä
 • Odotukset koulutukseen max. 5 pistettä
 • Mahdollisuus psykoterapeuttisen potilastyön tekemiseen koulutuksen aikana (kyllä/ei; jos mahdollisuutta ei ole, hakijaa ei voida valita koulutukseen)

Hyväksyttävien määrä: 9-14 opiskelijaa

Haastatteluun kutsuminen: Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan haastatteluun.

Soveltuvuusarvioinnin toteutustapa: Hakuasiakirjojen perusteella annettavat pisteet, yksilöhaastattelu sekä omaelämäkerta ja CV.

Soveltuvuusarviointia varten tarvittavat hakulomakkeen liitteet: 1) CV, josta ilmenee selkeästi peruskoulutus, mahdolliset lisäkoulutukset ja työkokemus. 2) Lyhyt omaelämäkerta. Tarkista muut tarvittavat liitteet hakuohjeista.

Soveltuvuusarvioinnin hinta: 220 euroa

So­vel­tu­vuusar­vioin­nin pis­tey­tys

I Kou­lu­tuk­ses­ta, ko­ke­muk­ses­ta ja en­si­si­jai­suu­des­ta an­net­ta­vat pis­teet 4-30 pis­tet­tä

Arvioidaan hakuasiakirjojen perusteella (voidaan tarkentaa haastattelussa)

 • Työkokemus max. 12 pistettä
 • Työkokemuksen soveltuvuus max. 8 pistettä
 • Henkilökohtainen psykoterapia/psykoanalyysi ja sen kesto max. 10 pistettä

II Hen­ki­lö­koh­tai­nen so­vel­tu­vuus psykoterapeuttikoulutukseen ja työhön 0-70 pis­tet­tä

Arvioidaan haastattelun ja omaelämäkerran perusteella.

 • Ihmissuhdetyössä vaadittava reflektiokyky ja tietoisuus kasvuun ja inhimilliseen elämään liittyvistä kriteereistä max. 40 pistettä
 • Valmiudet psykoterapeuttisiin vuorovaikutustaitoihin max. 20 pistettä
 • Motivaatio koulutukseen max. 5 pistettä
 • Odotukset koulutukseen max. 5 pistettä
 • Mahdollisuus psykoterapeuttisen potilastyön tekemiseen koulutuksen aikana (kyllä/ei; jos mahdollisuutta ei ole, hakijaa ei voida valita koulutukseen)

Hyväksyttävien määrä: 10-16 opiskelijaa

Haastatteluun kutsuminen: Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan haastatteluun.

Soveltuvuusarvioinnin toteutustapa: Hakuasiakirjojen perusteella annettavat pisteet, yksilöhaastattelu sekä omaelämäkerta ja CV.

Soveltuvuusarviointia varten tarvittavat hakulomakkeen liitteet: 1) CV, josta ilmenee selkeästi peruskoulutus, mahdolliset lisäkoulutukset ja työkokemus. 2) Lyhyt omaelämäkerta. Tarkista muut tarvittavat liitteet hakuohjeista.

Soveltuvuusarvioinnin hinta: 220 euroa

So­vel­tu­vuusar­vioin­nin pis­tey­tys

I Kou­lu­tuk­ses­ta, ko­ke­muk­ses­ta ja en­si­si­jai­suu­des­ta an­net­ta­vat pis­teet 4-30 pis­tet­tä

Arvioidaan hakuasiakirjojen perusteella (voidaan tarkentaa haastattelussa)

 • Työkokemus max. 12 pistettä
 • Työkokemuksen soveltuvuus max. 8 pistettä
 • Henkilökohtainen psykoterapia/psykoanalyysi ja sen kesto max. 10 pistettä

II Hen­ki­lö­koh­tai­nen so­vel­tu­vuus psykoterapeuttikoulutukseen ja työhön 0-70 pis­tet­tä

Arvioidaan haastattelun ja omaelämäkerran perusteella.

 • Ihmissuhdetyössä vaadittava reflektiokyky ja tietoisuus kasvuun ja inhimilliseen elämään liittyvistä kriteereistä max. 40 pistettä
 • Valmiudet psykoterapeuttisiin vuorovaikutustaitoihin max. 20 pistettä
 • Motivaatio koulutukseen max. 5 pistettä
 • Odotukset koulutukseen max. 5 pistettä
 • Mahdollisuus psykoterapeuttisen potilastyön tekemiseen koulutuksen aikana (kyllä/ei; jos mahdollisuutta ei ole, hakijaa ei voida valita koulutukseen)

Hyväksyttävien määrä: 6-12 opiskelijaa

Haastatteluun kutsuminen: Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan haastatteluun.

Soveltuvuusarvioinnin toteutustapa: Kaksi haastattelua ja pienoiselämäkerta

Soveltuvuusarviointia varten tarvittavat hakulomakkeen liitteet: Pienoiselämäkerta. Tarkista muut tarvittavat liitteet hakuohjeista.

Soveltuvuusarvioinnin hinta: 180 euroa (90 euroa/haastatelu)

So­vel­tu­vuusar­vioin­nin pis­tey­tys

I Yleinen soveltuvuus psykoterapeutiksi 0-40 pis­tet­tä

 • Psyykkinen kestokyky max. 10 pistettä
 • Eläytymiskyky toisen sisäiseen maailmaan max. 10 pistettä
 • Psyykkisten rakenteiden pysyvyys max. 10 pistettä
 • Kyky vastavuoroiseen kontaktiin max. 10 pistettä

II Erityinen soveltuvuus nuorisopsykoterapeutiksi 0-40 pis­tet­tä

 • Suhde omaan nuoruusiän kehitykseen max. 10 pistettä
 • Psyykkinen liikkuvuus max. 10 pistettä
 • Kyky kestää kritiikkiä max. 10 pistettä
 • Kiinnostus nuorten hoitamista ja nuorten kehitystä kohtaan max. 10 pistettä

Työkokemus nuorten kanssa tehtävästä mielenterveystyöstä 0-20 pistettä

Hyväksyttävien määrä: 8-20 opiskelijaa

Haastatteluun kutsuminen: Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan haastatteluun.

Soveltuvuusarvioinnin toteutustapa: Ryhmätilanne, yksilöhaastattelu ja työkokemuksesta annettavat pisteet.

Soveltuvuusarviointia varten tarvittavat hakulomakkeen liitteet: 1) CV, josta ilmenee selkeästi peruskoulutus, mahdolliset lisäkoulutukset ja työkokemus. 2) Lyhyt omaelämäkerta. Tarkista muut tarvittavat liitteet hakuohjeista.

Soveltuvuusarvioinnin hinta: 100 euroa.

So­vel­tu­vuusar­vioin­nin pis­tey­tys

I Ryhmätehtävä 1-5 pis­tet­tä, painokerroin 50 %

 • Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
 • Motivoituneisuus tieteellisiin opintoihin
 • Soveltuvuus psykoterapeutin tehtävään

II Yksilöhaastattelu 1-5 pistettä, painokerroin 30 %

 • Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
 • Motivoituneisuus
 • Soveltuvuus alalle

III Työkokemus 1-5 pistettä, painokerroin 20 %