Opiskelijavalinnan 1. vaihe: Hakeminen ja hakukelpoisuus

Hakuaika vuonna 2024 alkaviin koulutusohjelmiin on päättynyt.

Voit hakea enintään kolmeen psykoterapeuttikoulutuksen koulutusohjelmaan, jotka asetetaan prioriteettijärjestykseen. Hakulomakkeella ilmoitettu järjestys on sitova. Voit tulla hyväksytyksi enintään yhteen koulutusohjelmaan.
Opiskelijavalinnan ensimmäinen vaihe eli hakukelpoisuus ja esivalinta

 Psy­ko­te­ra­peut­ti­kou­lu­tuk­sen valintamenettely on kak­si­vai­hei­nen. Opiskelijavalinnan ensimmäisessä vaiheessa selvitetään hakijan hakukelpoisuus ja annetaan esivalintapisteet. Päätös hakijan hakukelpoisuudesta perustuu liitteisiin, jotka hakija toimittaa hakemukseensa liitettyinä. Samoin esivalintapisteet lasketaan hakemuksen liitteiden perusteella.

Opiskelijavalinnan ensimmäisessä vaiheessa tutkintopisteet annetaan vain yhdestä tutkinnosta, vaikka hakijalla olisi useita hakukelpoisuuden antavia tutkintoja. Huomioon otetaan se hakukelpoisuuden antava tutkinto, josta saa korkeimmat pisteet. Työkokemuspisteet annetaan työkokemuksesta, jota hakija on hankkinut ensimmäisen hakukelpoisuuden antavan tutkinnon valmistumisen jälkeen. 

MIkäli opiskelijavalintaa koskeva päätös on virheellinen, voi hakija hakea oikaisua tietyin edellytyksin. Tutustu huolellisesti ohjeisiin

 

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella, joka on avoinna vain hakuaikana 25.1.-19.2.2024. Hakeminen hakuajan ulkopuolella ei ole mahdollista.

Ennen hakulomakkeen täyttämistä tutustu huolellisesti haussa oleviin koulutusohjelmiin sekä alla oleviin hakuohjeisiin.

Huomioi, että mikäli lähetät useamman hakemuksen, vain viimeisin hakemus otetaan huomioon. 

 

Liiteohjeet

Toimita todistus hakukelpoisuuden antavasta tutkinnostasi. Jos sinulla on useita hakukelpoisuuden antavia tutkintoja, toimita todistus niistä kaikista. Tällä on vaikutusta esivalinnan pisteytykseen. Esivalinnassa saat tutkintopisteet sen tutkinnon perusteella, josta valintaperusteiden mukaan annetaan paremmat pisteet. Työkokemuspisteet saat työkokemuksesta, jota olet hankkinut ensimmäisen hakukelpoisuuden antavan tutkintosi valmistumisen jälkeen.

Jos olet suorittanut hakukelpoisuuden antavan tunkintosi ulkomailla, toimita todistuksen lisäksi Opetushallituksen rinnastuspäätös tai Valviran laillistuspäätös.

Voit toimittaa todistuksen hakukelpoisuuden antavasta tutkinnostasi kahdella eri tavalla. Helpompi vaihtoehto on liittää sähköiseen hakulomakkeeseen Opintopolku-linkki. Toinen vaihtoehto on toimittaa kopio tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta. Korkeakouluissa suoritetut opinnot näkyvät Opintopolussa vuodesta 1995 alkaen, mutta tässä voi olla korkeakoulukohtaisia poikkeuksia. Alla kerrotaan tarkemmin molemmista vaihtoehdoista, joilla voit toimittaa tutkintotodistuksesi.

Opintopolku-linkki

Kirjaudu Oma Opintopolku -palveluun (https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/). Tarvitset kirjautumiseen pankkitunnukset. Valitse palvelusta ”Omat opintosuoritukseni”. Tarkista, että tiedot hakukelpoisuuden antavasta tutkinnosta näkyy palvelussa. Valitse sitten sivun oikeasta reunasta ”jaa suoritustietoja”. Valitse avautuvasta näkymästä tarvittavat tutkinnot ja opinnot. Järjestelmä muodostaa jakolinkin. Kopioi tämä linkki sähköiselle hakulomakkeelle kohtaan, joka on varattu Opintopolku-linkille. Varmista, että linkki on voimassa vähintään 31.5.2024 saakka.

Huom. Jos hakukelpoisuuden antavan tutkintosi tulee sisältää tietty pääaine, tarkista että sen nimi ja laajuus näkyy Oma Opintopolku -palvelussa. Jos vaaditut psykologian tai psykiatrian 30 op lisäopinnot sisältyvät hakukelpoisuuden antavaan tutkintoosi osittain tai kokonaan, tarkista että niiden nimet ja laajuus näkyvät Oma Opintopolku -palvelussa. Hakukelpoisuus ja ehdot opintojen suorittamiselle -sivulla luetellaan tutkinnot, jotka antavat hakukelpoisuuden. Samalla sivulla kerrotaan myös psykologian tai psykiatrian lisäopinnoista, joita vaaditaan osalta hakijoista.

Kopio tutkintotodistuksesta ja opintosuoritusotteesta

Tarkista, että tutkintotodistuksessasi näkyy

 • oppilaitoksen nimi
 • oma nimesi ja muu tunnistetieto (henkilötunnus tai syntymäaika)
 • tutkintonimike
 • tutkinnon laajuus
 • pääaine, suuntautumisvaihtoehto tai opintosuunta
 • valmistumispäivämäärä
 • oppilaitoksen edustajan allekirjoitus

Liitä mukaan myös tutkintotodistukseen kuuluva opintosuoritusote. Jos vaaditut psykologian tai psykiatrian 30 op lisäopinnot sisältyvät hakukelpoisuuden antavaan tutkintoosi osittain tai kokonaan, tarkista että niiden nimet ja laajuus näkyvät opintosuoritusotteessa. Hakukelpoisuus ja ehdot opintojen suorittamiselle -sivulla luetellaan tutkinnot, jotka antavat hakukelpoisuuden. Samalla sivulla kerrotaan myös psykologian tai psykiatrian lisäopinnoista, joita vaaditaan osalta hakijoista.

Jos hakuperustetutkintosi on muu kuin lääketieteen lisensiaatin, psykologian maisterin tai psykiatrisen sairaanhoitajan opintotasoinen tutkinto, sinulta vaaditaan 30 op psykologian tai psykiatrian lisäopinnoja. Jos sinulta vaaditaan nämä lisäopinnot, toimita niistä todistus. Jos lisäopinnot sisältyvät hakukelpoisuuden antavaan tutkintoosi osittain tai kokonaan, tarkista että niiden nimet ja laajuus näkyvät Oma Opintopolku -palvelussa tai opintosuoritusotteessa. Toimita erillinen todistus sellaisista psykologian tai psykiatrian lisäopinnoista, jotka eivät sisälly hakukelpoisuuden antavaan tutkintoosi.

Hakukelpoisuus ja ehdot opintojen suorittamiselle -sivulla kerrotaan tarkemmin psykologian tai psykiatrian lisäopinnoista, joita vaaditaan osalta hakijoista. Huomioi erityisesti opintojen vanhenemisen säännöt.

Voit toimittaa todistuksen vaadituista psykologian tai psykiatrian lisäopinnoista kahdella eri tavalla. Helpompi vaihtoehto on liittää sähköiseen hakulomakkeeseen Opintopolku-linkki. Toinen vaihtoehto on toimittaa todistuksista kopiot. Korkeakouluissa suoritetut opinnot näkyvät Opintopolussa vuodesta 1995 alkaen, mutta tässä voi olla korkeakoulukohtaisia poikkeuksia. Alla kerrotaan tarkemmin molemmista vaihtoehdoista, joilla voit toimittaa todistukset lisäopinnoistasi.

Opintopolku-linkki

Kirjaudu Oma Opintopolku -palveluun (https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/). Tarvitset kirjautumiseen pankkitunnukset. Valitse palvelusta ”Omat opintosuoritukseni”. Tarkista, että tiedot psykologian tai psykiatrian lisäopinnoistasi näkyvät palvelussa. Valitse sitten sivun oikeasta reunasta ”jaa suoritustietoja”. Valitse avautuvasta näkymästä tarvittavat opinnot. Järjestelmä muodostaa jakolinkin. Kopioi tämä linkki sähköiselle hakulomakkeelle kohtaan, joka on varattu Opintopolku-linkille. Varmista, että linkki on voimassa vähintään 31.5.2024 saakka.

Todistuskopiot

Tarkista, että kaikissa lisäopintojen todistuksissa näkyy

 • koulutuksen järjestäjän nimi
 • oma nimesi ja muu tunnistetieto (henkilötunnus tai syntymäaika)
 • suoritetun koulutuksen ja opintojaksojen tai kurssien nimet
 • suoritusajankohta
 • suorituksen laajuus opintoviikkoina, opintopisteinä tai tunteina
 • opintojen sisältö, jos ne eivät ole yliopistossa suoritettuja

Huom. Yksittäisen seminaarin tai koulutuksen tulee olla laajuudeltaan vähintään 27 tuntia eli 1 opintopistettä, jotta se huomioidaan.

Toimita todistukset kokemuksestasi mielenterveystyössä tai sitä vastaavassa asiakastyössä. Yliopisto arvioi ja pisteyttää työkokemuksesi niiden liitteiden perusteella, jotka todetaan luotettaviksi ja eheiksi. Todistukseksi työkokemuksestasi yliopisto hyväksyy työtodistukset ja palvelutodistukset. Työsopimuksia, virkamääräyksiä, nimikirjanotteita tai palkkakuitteja ei huomioida.

Tarkista, että työtodistuksessasi tai palvelutodistuksessasi näkyy vähintään

 • työntekijän nimi
 • työ aloitus- ja päättymispäivämäärät
 • tehtävänimike, jolla työtä on tehty
 • osa-aikaisen työn kohdalla joko viikoittaiset työtunnit tai prosenttiosuus kokoaikaisesta työstä
 • työantajan edustajan käsin kirjoitettu tai sähköinen allekirjoitus

Hakukelpoisuus ja ehdot opintojen suorittamiselle -sivulla kerrotaan tarkemmin vaaditun työkokemuksen sisällöstä ja laajuudesta. Alla kerrotaan, mitä asioita sinun tulee huomioida todistuksia kootessasi.

Työkokemuksen ajankohta

Jos sinulla on useita hakukelpoisuuden antavia tutkintoja, saat työkokemuspisteesi työkokemuksesta, jota olet hankkinut ensimmäisen hakukelpoisuuden antavan tutkintosi valmistumisen jälkeen. Esimerkiksi työkokemuksesi voi olla aikaväliltä 1.1.2000—31.7.2000, mutta olet valmistunut 5.5.2000. Tällöin yliopisto huomioi työkokemuksen aikaväliltä 5.5.2000—31.7.2000.

Jos työ- tai palvelutodistuksessa ei ole työn päättymispäivämäärää, yliopisto laskee työkokemusta siihen päivään asti, jolloin todistus on allekirjoitettu. Yliopisto huomioi työkokemusta enintään hakuajan alkamiseen asti eli 2024 valintamenettelyssä 24.1.2024 asti.

Työkokemus julkisen sosiaali- ja/tai terveydenhuollon organisaatiossa

Tarkista Hakukelpoisuus ja ehdot opintojen suorittamiselle -sivulta, vaaditaanko sinulta vähintään 12kk työkokemusta julkisen sosiaali- ja/tai terveydenhuollon organisaatiossa tai sisällöllisesti lähellä julkisen sosiaali- ja/tai terveydenhuollon organisaation toimintaa olevassa organisaatiossa.

Jos sinulla on työkokemusta sisällöllisesti lähellä julkisen sosiaali- ja/tai terveydenhuollon organisaation toimintaa olevassa organisaatiossa, huomioi asia, kun kokoat työtodistuksiasi. Työtodistuksissasi tulee näkyä työkokemuksen tarkka sisältö ja yhteistyön laatu julkisen sektorin yksikön kanssa.

Työkokemus yksityisenä ammatinharjoittajana

Tarkista Hakukelpoisuus ja ehdot opintojen suorittamiselle -sivulta, millä edellytyksillä huomioimme työkokemuksen yksityisenä ammatinharjoittajana. Toimita työnohjaajan todistus. Tarkista, että todistuksessa näkyy

 • millä aikavälillä olet tehnyt työnohjattua työtä yksityisenä ammatinharjoittajana
 • kuinka paljon asiakas- tai potilastapaamisia on ollut viikossa tai kuukaudessa
 • mistä syistä asiakkaita tai potilaita on hoidettu

Yliopisto voi huomioida yksityisenä ammatinharjoittajana tehtyä työtä työkokemukseksi, joka on sisällöllisesti lähellä julkisen sosiaali- ja/tai terveydenhuollon organisaation toimintaa. Tällöin työnohjaajan antamasta todistuksessa tulee näkyä yhteistyön määrä ja laatu julkisen sektorin yksikön kanssa.

Täydentävä kuvaus työn sisällöstä

Yliopisto arvioi työkokemuksesi työtodistuksessa tai palvelutodistuksessa olevan tehtävänimikkeen, työsuhdemuodon ja organisaation perusteella. Yliopisto voi huomioida soveltuvan työkokemuksen sisältävän 25, 50, 75 tai 100 % mielenterveystyötä. Hakukelpoisuus ja ehdot opintojen suorittamiselle -sivulla kerrotaan valintaperusteiden linjaukset, joita yliopisto käyttää työkokemuksen laskemisessa. Jos valintaperusteissa ei ole linjausta työn tehtävänimikkeestä, yliopisto käyttää työkokemuksen laskemisessa yksilöllistä ja hakijoiden kesken yhdenveroista laskutapaa. Viime kädessä psykoterapeuttikoulutuksen johtoryhmä päättää soveltuvan työkokemuksen hyväksymisestä.

Voit tietyissä tapauksissa toimittaa työkokemuksestasi täydentävän kuvauksen, joka selventää mielenterveystyön osuutta työssäsi. Täydentävän kuvauksen voit toimittaa, jos valintaperusteissa ei ole linjausta työkokemuksesi tehtävänimikkeestä eikä työtodistuksessasi kuvata mielenterveystyön osuutta työtehtävissä. Voit toimittaa täydentävän kuvauksen myös, jos työsi on sisältänyt tavanomaista enemmän mielenterveystyön piirteitä. Tarkista, että täydentävässä kuvauksessa mainitaan työkokemus, johon siinä viitataan. Täydentävässä kuvauksessa tulee näkyä mielenterveystyön osuus ja sisältö työtehtävissä. Siinä tulee olla myös työantajan edustajan allekirjoitus. Täydentävä kuvaus ei korvaa varsinaista työtodistusta tai palvelutodistusta.

Poissaolot työstä

Tarkista, että työtodistuksessa tai palvelutodistuksessa ilmoitetaan yli kaksi viikkoa kestäneet poissaolot työstäsi. Voit esittää poissaolotietosi myös erillisellä todistuksella, jonka työantajan edustaja on allekirjoittanut. Poissaoloiksi lasketaan kaikki muut työn keskeytykset paitsi vuosilomat. Esimerkiksi sairauspoissaolot, opintovapaat ja perhevapaat lasketaan. Määräaikaisten työsopimusten väliin jääviä ajanjaksoja ei ole tarpeellista ilmoittaa.

Osa-aikainen työ

Osa-aikaisen työn tulee näkyä työtodistuksessa tai palvelutodistuksessa viikoittaisina työtunteina tai prosenttiosuutena kokoaikaisesta työstä. Esimerkiksi 30 h viikossa tai 40 % ovat selkeitä tapoja ilmoittaa työn osa-aikaisuudesta.

Toimita todistus siitä, että sinun on mahdollista tehdä psykoterapeuttista potilastyötä opintojen aikana. Todistusta ei vaadita opiskelijavalinnan ensimmäisessä vaiheessa, jos et ole vielä sopinut asiasta. Valintaperusteiden mukaan sinulla tulee kuitenkin olla realistinen mahdollisuus tehdä psykoterapeuttista potilastyötä opintojen aikana. Realistinen mahdollisuus potilastyöhön arvioidaan osana opiskelijavalinnan toisen vaiheen soveltuvuusarviointia, etkä voi ilman sitä tulla valituksi koulutukseen. Todistus tulee siksi olla mukana viimeistään soveltuvuushaastattelussa.

Pyydä kirjallinen sopimus siltä taholta, jonka kanssa olet sopinut psykoterapeuttisesta potilastyöstä. Jos et ole terveydenhuollon ammattihenkilö, sopimuksessa tulee kertoa, miten tekemäsi psykoterapeuttisen potilastyön potilas- tai vastuuvakuutus ja potilasasiakirjojen säilytys järjestetään.

Kokoa liitteesi yhteen tiedostoon. Skannaa kaikki liitteet, jotka eivät ole valmiiksi sähköisessä muodossa. Esimerkiksi useissa kirjastoissa skannaaminen on ilmaista. Jos skannaus ei onnistu, ota liitteistä hyvälaatuiset valokuvat. Tarkista skannatuista tai valokuvatuista liitteistä, että

 • niistä saa hyvin selvää
 • tekstiä sisältäviä alueita ei ole rajautunut pois tai jäänyt piiloon
 • kaikkien liitteiden kaikki sivut ovat mukana

Kokoa liitteesi yhteen tiedostoon. Sinun ei tarvitse yhdistää liitteitä erikseen, jos skannaat kaikki liitteet kerralla samaan tiedostoon. Valokuvat voit yhdistää esimerkiksi Word-ohjelmassa tai muussa tekstinkäsittelyohjelmassa. Liitä kaikki kuvat yhteen tiedostoon ja muunna tiedosto pdf-tiedostoksi.

Tarkista, että liitteet ovat pdf-tiedostossasi oikein päin. Nimeä tiedosto muotoon Sukunimi Etunimi liitteet, esimerkiksi Meikäläinen Maija liitteet. Liitä pdf-tiedosto hakemukseesi samalla kertaa, kun täytät hakulomakkeen. Jos toimitat todistuksia Opintopolku-linkeillä, liitä linkit niille osoitettuihin kohtiin lomakkeeseen.  Hakulomake on auki vain hakuaikana.

 

Hakemuksen täyttäminen

Voit tarvittaessa muuttaa hakemuksesi tietoja tai toimittaa uusia liitteitä, kun hakuaika on vielä käynnissä. Täytä silloin hakulomake kokonaan uudestaan. Liitä hakemukseen myös kaikki liitteet uudestaan. Yliopisto käsittelee vain sen hakemuksen, jonka olet jättänyt viimeiseksi. Samoin yliopisto huomioi vain ne liitteet, jotka olet liittänyt viimeiseen täyttämääsi hakulomakkeeseen. Kun hakuaika on päättynyt, et voi enää muuttaa hakemuksesi tietoja tai toimittaa uusia liitteitä. 

Hakijan vastuulla on varmistaa, että liitteet ovat kokonaisuudessaan luotettavia ja eheitä, ja että niissä olevat tiedot ovat riittävät. Kaikkien tiedoston liitteiden tulee olla laadukkaita ja luettavissa.

Yliopisto voi pyytää sinulta täydentäviä liitteitä hakuaikana tai sen jälkeen. Yliopisto pyytää täydentäviä liitteitä kuitenkin vain silloin, jos liitteissäsi havaitaan merkittäviä puutteita. Merkittävä puute on esimerkiksi työtodistuksesta puuttuva allekirjoitus.

Hakuajan päättymisen jälkeen voit toimittaa vain ne täydentävät liitteet, joita yliopisto pyytää sinulta henkilökohtaisesti. Lähetä ne sähköpostilla siihen päivämäärään mennessä, joka annetaan sinulle. Liitteitä ei oteta vastaan kyseisen päivämäärän jälkeen.

Hakijan tarkistuslista

Tutustu psykoterapeuttikoulutuksen hakukelpoisuuden kriteereihin. Ne löytyvät Hakukelpoisuus ja ehdot opintojen suorittamiselle- sivulta kohdista Psykoterapeuttikoulutuksen valintaperusteet ja Vuoden 2024 valintaperusteet.  Täytätkö kaikki hakukelpoisuuden kriteerit?  Tutustu myös Usein kysyttyihin kysymyksiin.  

Perehdy huolellisesti liitteitä koskeviin ohjeisiin. Aloita liitteiden kokoaminen hyvissä ajoin ennen hakuaikaa. 

Täytä hakemus huolellisesti. Hakulomake on täytettävä kerralla loppuun asti. Seuraa lomakkeessa olevia täyttöohjeita. Liitä hakemukseesi pdf-tiedosto, jonka olet koonnut liitteistäsi. Jos toimitat todistuksia Opintopolku-linkeillä, liitä linkit niille osoitettuihin kohtiin lomakkeeseen. 

Saat lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen automaattisen viestin, joka vahvistaa hakemuksesi tallentuneen. Viestissä on hakemuksessa antamasi tiedot, mutta ei tietoa liitetiedoston tallennuksesta. Tämä on normaalia eikä siitä tarvitse huolestua. Jos liitetiedosto puuttuu, sinuun ollaan yhteydessä hakemuksen käsittelyn yhteydessä. 

Kun hakuaika on päättynyt, et voi enää muuttaa hakemuksesi tietoja. Voit toimittaa meille täydentäviä liitteitä, jos sinulta on pyydetty niitä henkilökohtaisesti. Toimita täydentävät liitteet siihen päivämäärään mennessä, jonka yliopisto antaa sinulle. 

Olet nyt tehnyt suurimman työn psykoterapeuttikoulutuksen haussa. Odota rauhassa opiskelijavalinnan ensimmäisen vaiheen tuloksia. 

Opiskelijavalinnan ensimmäisen vaiheen tuloksesta tiedotetaan hakijoille sähköpostitse 22.3.2024 mennessä.

Mikäli tulet valituksi koulutukseen, sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa. Sinun tulee ilmoittaa annetun määräajan puitteissa, otatko tarjotun opiskelupaikan vastaan. Ilmoitus paikan vastaanottamisesta on sitova. Jos otat koulutuspaikan vastaan, sitoudut maksamaan koulutuksen hinnan.    

Jos otat tarjotun paikan vastaan, varaudu esittämään alkuperäinen todistus tai oikeaksi todistettu jäljennös hakukelpoisuuden antavasta tutkinnosta tai -tutkinnoistasi sekä psykologian/psykiatrian opinnoistasi. Todistukset esitetään opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Jos liitit hakulomakkeeseen Opintopolku-linkit, sinun ei tarvitse esittää alkuperäisiä todistuksia tai oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. 

Opiskelijavalinnan tuloksesta tiedotetaan hakijoille sähköpostitse 17.5.2024 mennessä.

Mikäli koulutusohjelmaan on maksimiryhmäkokoa enemmän soveltuvia hakijoita, hakijat asetetaan varasijoille hakijoiden paremmuusjärjestystä noudattaen. Jos sinut on asetettu varasijalle, tämä kerrotaan sinulle tuloskirjeessä ja sinulle voidaan tarjota opiskelupaikkaa vielä myöhemmin. Et saa erillistä ilmoitusta, jos paikkoja ei vapaudu varasijalla oleville.

Opiskelijavalinnan aikataulu 2024
Kysyttävää hakemisesta?

Hakemista koskeviin kysymyksiin vastataan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteessa meilahti-specialist@helsinki.fiHuomaathan, ettei ennakkopäätöksiä hakukelpoisuudesta anneta.