Meneillään olevat koulutusohjelmat

Helsingin yliopistossa käynnissä olevat koulutusohjelmat on listattu alla. Lisätietoa koulutusohjelmista saat tarvittaessa psykoterapeuttikoulutuksen koulutussuunnittelijalta tai koulutusohjelman yhteydessä mainitulta yhteistyöorganisaatiolta.

Psykoterapeuttikoulutuksen koulutusohjelmat järjestetään yhteistyössä asiantuntijaorganisaatioiden tai kouluttajapsykoterapeuttiryhmien kanssa. Koulutusohjelmista valmistuneet saavat Valviralta oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Integratiivinen viitekehys

yhteistyössä integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttien kanssa
 • Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2020-2023
 • Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2021-2024
 • Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2023-2026

Kognitiivinen viitekehys

yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n ja Luote Oy:n kanssa
 • Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2021-2024
 • Lasten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2021-2024
 • Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2022-2025
 • Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2023-2026
yhteistyössä kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttien kanssa
 • Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma sisältäen hypnoterapiaa 2020-2023
yhteistyössä HUS-yhtymän kanssa
 • Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2023-2026

Kognitiivis-analyyttinen viitekehys

yhteistyössä Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry:n kanssa
 • Aikuisten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2021-2024
 • Aikuisten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2022-2025
 • Aikuisten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2023-2026

Kognitiivis-integratiivinen viitekehys

yhteistyössä Varhaiskuntoutuksen tukisäätiön Integrum-instituutin kanssa
 • Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2020-2023
 • Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2022-2025
yhteistyössä kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttien kanssa
 • Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma sisältäen hypnoterapiaa 2023-2026

Psykoanalyyttinen viitekehys

yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa
 • Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2020-2024
 • Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2021-2025
 • Lasten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2021-2025
 • Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2023-2027

Psykodynaaminen viitekehys

yhteistyössä Nuorisopsykoterapia-säätiön kanssa
 • Nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2020-2023
 • Nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2021-2024
 • Nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2023-2026
yhteistyössä psykodynaamisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttien kanssa
 • Psykodynamisk individuell psykoterapeututbildning med inriktning på vuxna 2022-2026

Ryhmäanalyyttinen viitekehys

yhteistyössä Suomen Ryhmäanalyysikoulutus Oy:n kanssa
 • Ryhmäanalyyttisen psykoterapian koulutusohjelma 2021-2024
 • Ryhmäanalyyttisen psykoterapian koulutusohjelma 2023-2026

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia

yhteistyössä Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu Oy: n kanssa 
 • Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapian koulutusohjelman 2022-2026

Helsingin yliopisto hankkii yhteistyössä ulkopuolisten koulutusorganisaatioiden kanssa toteutettavat koulutusohjelmat tarjouskilpailun kautta. Lisäksi yliopisto voi järjestää omia koulutusohjelmia. Yhteistyöstä kiinnostuneet koulutusorganisaatiot saavat lisätietoa tulevista kilpailutuksista ottamalla yhteyttä psykoterapeuttikoulutuksen koulutussuunnittelijaan meilahti-specialist@helsinki.fi .

Tiedot tulossa olevista koulutusohjelmista julkaistaan psykoterapeuttikoulutuksen verkkosivuilla aina viimeistään hakua edeltävänä syksynä. Uudet koulutusohjelmat alkavat vuosittain elo-syyskuussa. Haussa oleva koulutusohjelma toteutuu, jos siihen on vähintään koulutusohjelman minimiryhmäkoon verran hyväksyttävissä olevia hakukelpoisia hakijoita, jotka ottavat opiskelupaikan vastaan.