Meneillään olevat koulutusohjelmat
Helsingin yliopistossa käynnissä olevat koulutusohjelmat on listattu alla. Lisätietoa koulutusohjelmista saat tarvittaessa psykoterapeuttikoulutuksen koulutussuunnittelijalta tai koulutusohjelman yhteydessä mainitulta yhteistyöorganisaatiolta.

Psykoterapeuttikoulutuksen koulutusohjelmat järjestetään yhteistyössä asiantuntijaorganisaatioiden tai kouluttajapsykoterapeuttiryhmien kanssa. Koulutusohjelmista valmistuneet saavat Valviralta oikeuden käyttää psykoterapeutin ammattinimikettä.

Integratiivinen viitekehys
yhteistyössä integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttien kanssa

 • Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2020-2023
 • Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2021-2024

Kognitiivinen viitekehys
yhteistyössä Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n ja Luote Oy:n kanssa

 • Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2019-2022
 • Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2021-2024
 • Lasten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2021-2024
 • Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2022-2025

Yhteistyössä kognitiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttien kanssa

 • Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma sisältäen hypnoterapiaa 2020-2023

Kognitiivis-analyyttinen viitekehys
yhteistyössä Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry:n kanssa

 • Aikuisten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2019-2022
 • Aikuisten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2021-2024
 • Aikuisten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2022-2025

Kognitiivis-integratiivinen viitekehys
yhteistyössä Varhaiskuntoutuksen tukisäätiön Integrum-instituutin kanssa

 • Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2020-2023
 • Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2022-2025

Psykoanalyyttinen viitekehys
yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa

 • Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2018-2022
 • Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2020-2024
 • Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2021-2025
 • Lasten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2021-2025

Psykodynaaminen viitekehys
yhteistyössä Nuorisopsykoterapia-säätiön kanssa

 • Nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2019-2022
 • Nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2020-2023
 • Nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2021-2024

Ryhmäanalyyttinen viitekehys
yhteistyössä Suomen Ryhmäanalyysikoulutus Oy:n kanssa

 • Ryhmäanalyyttisen psykoterapian koulutusohjelma 2021-2024

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia yhteistyössä Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu Oy: n kanssa 

 • Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapian koulutusohjelman 2022-2026

Psykodynaaminen viitekehys yhteistyössä psykodynaamisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttien kanssa

 • Psykodynamisk individuell psykoterapeututbildning med inriktning på vuxna 2022-2026

 

Helsingin yliopisto hankkii yhteistyössä ulkopuolisten koulutusorganisaatioiden kanssa toteutettavat koulutusohjelmat tarjouskilpailun kautta. Lisäksi yliopisto voi järjestää omia koulutusohjelmia. Yhteistyöstä kiinnostuneet koulutusorganisaatiot saavat lisätietoa tulevista kilpailutuksista ottamalla yhteyttä psykoterapeuttikoulutuksen koulutussuunnittelijaan meilahti-specialist@helsinki.fi .

Tiedot tulossa olevista koulutusohjelmista julkaistaan psykoterapeuttikoulutuksen verkkosivuilla aina viimeistään hakua edeltävänä syksynä. Uudet koulutusohjelmat alkavat vuosittain elo-syyskuussa. Haussa oleva koulutusohjelma toteutuu, jos siihen on vähintään koulutusohjelman minimiryhmäkoon verran hyväksyttävissä olevia hakukelpoisia hakijoita, jotka ottavat opiskelupaikan vastaan.