Kouluttajapsykoterapeuttikoulutus
Helsingin yliopisto noudattaa valtakunnallisen psykoterapeuttikoulutuskonsortion suositusta kouluttajapsykoterapeuttikoulutusten (aikaisempi vaativan erityistason koulutus, VET) järjestämisestä.

Psykoterapeuttikoulutuskonsortion suosituksen mukaan kouluttajakoulutus voidaan järjestää

  1. yliopiston itsensä järjestämänä
  2. yliopiston järjestämänä yhdessä muun kouluttajaorganisaation kanssa tai
  3. muun kouluttajaorganisaation järjestämänä yhteistyössä yliopiston kanssa, noudattaen yliopiston etukäteen hyväksymää opetussuunnitelmaa.

Asiantuntijaorganisaatiot voivat olla yhteydessä Helsingin yliopiston psykoterapeuttikoulutukseen, mikäli ovat kiinnostuneita kouluttajakoulutuksen järjestämisestä (yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse: meilahti-specialist@helsinki.fi). Asiantuntijaorganisaatioiden kanssa sovitaan menettelystä ja yhteistyötavoista kouluttajakoulutuksen järjestämiseksi. Kouluttajakoulutuksen arviointi on maksullista.

Kouluttajaorganisaation järjestämän kouluttajakoulutuksen (suosituksen kohta 3) arviointi ja toteutumisen seuranta tapahtuu yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Arviointi sisältää alkuarvion sekä seurannan vuoden välein: väliarviointi vuosi koulutusohjelman alkamisesta sekä päättöarviointi koulutusohjelman päättyessä. Arvioinneissa huomioidaan koulutusohjelman todellinen toteutuminen esitetyn opetussuunnitelman mukaan (lähiopetuksen sisältö ja kouluttajat) sekä opiskelijoiden opintosuoritukset.

Koulutuksen järjestäjän tulee kerätä opiskelijapalautetta koulutuksesta. Palautetta käsitellään väli- ja päättöarvioinneissa. Koulutuksen laadun sitä edellyttäessä järjestäjän tulee olla valmis kehittämään koulutuksen sisältöjä palautteen perusteella tai esimerkiksi ajankohtaisen tieteellisen tiedon kehittyessä. Mikäli koulutusohjelman sisältöihin tulee merkittäviä muutoksia, tulee ne tuoda tiedoksi Helsingin yliopistolle.

Järjestäjän tulee sopia arvioinnin aikataulusta koulutuksen alkaessa, kun sen aikataulu tiedetään. Samalla sovitaan arvioinnissa käytettävien tietojen (kuten palaute) toimittamisesta Helsingin yliopistolle.

Kouluttajakoulutuksen arviointi maksaa 1800 euroa. Järjestäjä sitoutuu maksamaan edellä mainitun korvauksen HY:lle pyytäessään kouluttajakoulutuksen arviointia. Väli- ja päättöarviointi maksaa á 500 euroa. Mikäli joku arvioinneista ei tule perustelluista syistä hyväksytyksi, maksaa uusinta-arvio 500 euroa.

Tällä hetkellä käynnissä ovat seuraavat Helsingin yliopiston arvioimat kouluttajapsykoterapeuttikoulutukset:

2022-2023 alkavaksi on suunniteltu seuraavat Helsingin yliopiston arvioimat kouluttajakoulutukset:

  • Varhaisen vuorovaikutuksen kouluttajapsykoterapeuttikoulutus. Koulutuksen toteuttaa Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu Oy. Koulutuksen suunniteltu kesto on syksy 2022 – syksy 2024, 5 lukukautta, noin 2,5 vuotta.

  • Integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutus. Integratiivinen kouluttajapsykoterapeuttikoulutus on suunniteltu toteutettavaksi Helsingin yliopiston ja integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeuttien yhteistyönä. Koulutuksen suunniteltu kesto on syksy 2022 - kevät 2024, 4 lukukautta, 2 vuotta.

  • Aikuisten psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutus. Koulutuksen toteuttaa Helsingin Psykoterapiayhdistys ry. Koulutuksen suunniteltu kesto on syksy 2023 - kevät 2026, 6 lukukautta, 3 vuotta.

Koulutuksen päätyttyä ja opiskelijoiden suoritettua sen hyväksytysti antaa Helsingin yliopisto opiskelijoille todistuksen, josta ilmenee Helsingin yliopiston hyväksymän koulutuksen suorittaminen. Todistuksen anto tapahtuu sen jälkeen, kun päättöarviossa on yhteisesti järjestäjän kanssa todettu koulutus hyväksytysti toteutuneeksi ja koulutus suoritetuksi.