Opiskelijavalinnan 2. vaihe: Soveltuvuusarviointi

Psykoterapeuttikoulutuksen opiskelijat valitaan soveltuvuusarvioinnin perusteella. Koulutusohjelmasta riippuen soveltuvuusarviointiin kutsutaan joko kaikki koulutusohjelman hakukelpoiset hakijat tai vain osa heistä. Opiskelijavalinnan ensimmäisen vaiheen pisteet vaikuttavat soveltuvuusarviointiin kutsumiseen niissä hakukohteissa, joissa kaikkia hakijoita ei kutsuta soveltuvuussarviointiin. Silloin kun kaikkia hakukelpoisia hakijoita ei voida kutsua, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen opiskelijavalinnan ensimmäisessä vaiheessa annettujen pisteiden perusteella. Pisteet perustuvat liitteisiin, jotka hakija toimittaa.

Koulutusohjelmasta riippuen joko kaikki koulutusohjelmaan hakeneet hakukelpoiset hakijat tai vain osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan soveltuvuusarviointiin. Silloin kun kaikkia hakijoita ei voida kutsua soveltuvuusarviointiin, suoritetaan esivalinta hakuasiakirjoista saatavien pisteiden perusteella.

Seuraavissa hakukohteissa kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan soveltuvuusarviointiin:

 • Ryhmäanalyyttisen psykoterapian koulutusohjelma

Seuraavissa hakukohteissa suoritetaan esivalinta (suluissa soveltuvuusarviointiin kutsuttavien lukumäärä):

 • Kognitiivis-integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma (enintään 56 hakijaa)
 • Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma (enintään 50 hakijaa koulutusohjelman suomenkieliseen ryhmään)

 • Utbildningsprogram i kognitiv individuell psykoterapi för vuxna (enintään 40 hakijaa ruotsinkieliseen ryhmään)

 • Psykodynaaminen nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma (enintään 24 hakijaa)

 • Kognitiivinen lasten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma (enintään 50 hakijaa)

 • Psykodynaaminen lasten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma (enintään 20 hakijaa)

Näissä koulutusohjelmissa soveltuvuusarviointiin kutsutaan ensin hakuasiakirjoista annettavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä hakijoita, jotka ovat asettaneet koulutusohjelman hakulomakkeella prioriteettijärjestyksessä korkeimmalle sijalle. Jos näitä ensisijaisia hakijoita on vähemmän kuin soveltuvuusarviointiin voidaan kutsua, kutsutaan lisäksi koulutusohjelman toiselle sijalle asettaneita hakijoita hakuasiakirjoista annettavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Jos ensi- ja toissijaisia hakijoita on vähemmän kuin soveltuvuusarviointiin voidaan kutsua, kutsutaan lisäksi koulutusohjelman kolmannelle sijalle asettaneita hakijoita hakuasiakirjoista annettavien pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.

Hakukelpoisuus ei automaattisesti tarkoita kutsua soveltuvuusarviointiin, mikäli olet hakenut vain sellaisiin koulutusohjelmiin, joissa kaikkia hakukelpoisia hakijoita ei voida kutsua. Voit myös tulla kutsutuksi useamman kuin yhden koulutusohjelman soveltuvuusarviointiin. Tieto soveltuvuusarviointiin kutsumisesta ilmoitetaan hakukelpoisuuspäätöksen yhteydessä maaliskuun loppuun mennessä.

Hakukelpoisiksi todetuille ja soveltuvuusarviointiin kutsuttaville hakijoille lähetetään varsinainen soveltuvuuskoekutsu huhtikuun alkupuolella. Kutsun lähettää ja soveltuvuusarvioinnin toteuttaa se yhteistyöorganisaatio, jonka kanssa Helsingin yliopisto toteuttaa kyseisen koulutusohjelman. Kutsussa annetaan ohjeet soveltuvuusarviointia varten tarvittavien ennakkotehtävien tai muiden materiaalien toimittamisesta sekä haastatteluaika tai ohjeet haastatteluajan varaamiseksi. HUOM! Ethän liitä soveltuvuusarviointia varten tarvittavia dokumentteja hakuasiakirjoihin.

Soveltuvuusarviointi on maksullinen. Maksuohjeet annetaan soveltuvuuskoekutsussa. Hakija maksaa jokaisesta soveltuvuusarvioinnista, johon osallistuu.

Soveltuvuuskokeen muoto ja hinta sekä soveltuvuusarviointia varten toimitettavat dokumentit vaihtelevat koulutusohjelmittain. Vuonna 2024 soveltuvuuskokeet toteutetaan seuraavasti:

Kognitiivis-integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma

 • Soveltuvuuskokeen muoto: yksilöhaastattelu 
 • Soveltuvuusarvioinnin hinta: 200 euroa

Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma- Utbildningsprogram i kognitiv individuell psykoterapi för vuxna 

 • Soveltuvuuskokeen muoto: yksilöhaastattelu
 • Soveltuvuusarviointia varten toimitettavat dokumentit: omaelämäkerta
 • Soveltuvuusarvioinnin hinta: 240 euroa

Psykodynaaminen nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma

 • Soveltuvuuskokeen muoto: kaksi yksilöhaastattelua
 • Soveltuvuusarviointia varten toimitettavat dokumentit: omaelämäkerta
 • Soveltuvuusarvioinnin hinta: 180 euroa

Kognitiivinen lasten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma

 • Soveltuvuuskokeen muoto: yksilöhaastattelu
 • Soveltuvuusarviointia varten toimitettavat dokumentit: omaelämäkerta
 • Soveltuvuusarvioinnin hinta: 240 euroa

Psykodynaaminen lasten ja nuorten yksilöpsykoterapeuttikoulutus

 • Soveltuvuuskokeen muoto: yksilöhaastattelu
 • Soveltuvuusarviointia varten toimitettavat dokumentit: omaelämäkerta, CV ja todistus mahdollisesta suoritetusta tai meneillään olevasta omasta psykoterapiasta
 • Soveltuvuusarvioinnin hinta: 240 euroa

Ryhmäanalyyttisen psykoterapian koulutusohjelma

 • Soveltuvuuskokeen muoto: yksilöhaastattelu ja ryhmätehtävä
 • Soveltuvuusarviointia varten toimitettavat dokumentit: omaelämäkerta
 • Soveltuvuusarvioinnin hinta: 100 euroa

 

Soveltuvuusarviointi pisteytetään kaikissa koulutusohjelmissa asteikolla 0-100 pistettä. Arvioinnissa arvioidaan viittä osa-aluetta, joista jokaisesta voi saada 0-20 pistettä. Osa-alueet ovat:

 1. Koulutusmotivaatio
 2. Valmiudet ja käytännön mahdollisuudet suorittaa koulutus
 3. Itsereflektiokyky
 4. Vuorovaikutustaidot
 5. Muu henkilökohtainen soveltuvuus

Voidakseen tulla hyväksytyksi koulutukseen hakijan tulee saada soveltuvuusarvioinnista yhteensä vähintään 50 pistettä siten, että jokaisesta viidestä osa-alueesta on enemmän kuin 0 pistettä.

Osana valmiuksia ja käytännön mahdollisuuksia suorittaa koulutus arvioidaan kaikissa koulutusohjelmissa hakijan kielitaidon ja tietoteknisten valmiuksien riittävyyttä koulutuksen suorittamiseen sekä mahdollisuuksia psykoterapeuttisen potilastyön tekemiseen koulutuksen aikana. Mikäli em. valmiudet todetaan riittämättömiksi tai jos realistisia mahdollisuuksia potilastyön tekemiseen ei ole, hakija ei voi tulla hyväksytyksi koulutukseen.

Arviointi tehdään aina kunkin koulutusohjelman lähtökohdista ja painotuksista käsin ja suhteessa kyseisen koulutusohjelman hakijajoukkoon. Näin ollen hakija voi saada hyvinkin erilaiset pisteet eri koulutusohjelmien ja eri vuosien soveltuvuusarvioinneista.

Opiskelijavalinnan tuloksesta tiedotetaan hakijoille sähköpostitse 17.5.2024 mennessä. Psykoterapeuttikoulutuksen opiskelijat valitaan soveltuvuusarvioinnin perusteella. Tasapistetilanteessa etusijalle asetetaan ensisijaisesti hakija, jolla on korkeimmat pisteet työkokemuksesta. Mikäli tulet valituksi koulutukseen, sinulle tarjotaan hakukohteeseen liittyvää opiskelupaikkaa. Sinun tulee ilmoittaa annetun määräajan puitteissa, otatko tarjotun opiskelupaikan vastaan. Ilmoitus paikan vastaanottamisesta on sitova. Ottaessasi koulutuspaikan vastaan sitoudut maksamaan koulutuksen hinnan.  

Mikäli koulutusohjelmaan ei ole koulutuksen aloittamiseen edellytetyn minimiryhmäkoon verran hakukelpoisia ja soveltuvia hakijoita, voi valintamenettely raueta kyseisen hakukohteen osalta.

Mikäli opiskelijavalinnan aikana on tehty virhe, voit hakea opiskelijavalinnan päätökseen oikaisua. Tutustu huolellisesti oikaisun vaatimisen ohjeisiin, jotka löytyvät Opiskelijavalinnan 1. vaiheen ohjeista.