Avoin yliopisto: Folkloristiikka
Folkloristiikka on Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman ja kulttuuriperinnön maisteriohjelman opintosuunta.

Folkloristiikka tarkastelee ihmisten kommunikaatiota ja ilmaisukulttuuria epävirallisissa, instituutioiden ulkopuolisessa toiminnassa. Lisäksi se tarkastelee niitä yhteiskunnallisia puitteita, jotka tuottavat perinteeksi käsittämiämme ilmiöitä. Ilmiönä perinne käsitetään usein menneisyyteen liittyväksi, mutta folkloristin huomio kiinnittyy perinteen viestinnälliseen rooliin sen esityshetkenä – sijoittui tuo hetki sitten tutkijan nykyhetkeen tai menneisyyteen.

Folkloristiikan opintomme vastaavat Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa tai kulttuuriperinnön maisteriohjelmassa järjestettävää opetusta.

Folkloristiikan opintokokonaisuudet ja yksittäiset kurssit

Folkloristiikan opintojen tarkoituksena on perehdyttää opiskelija erityisesti Suomen, mutta myös muiden maiden henkiseen kansankulttuuriin, suullisen perinteen lajeihin ja osa-alueisiin sekä perinteen tutkimuksen keskeisiin näkökulmiin ja menetelmiin.

Voit opiskella folkloristiikasta yksittäisiä kursseja. Opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain.

Katso ennen syksyä 2021 järjstetyt opinnot. (Hakusanat: AYKUKA-FO ja AYKUMA-FO)

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmaan soveltuvia opintoja

Seuraavan kerran opintoja järjestetään kesällä 2021.

Avoin yo: Kansanomainen uskonnollisuus, kesä 5 op, 2.8.–13.9.2021
Korvaavuus: KUKA-FO215

Kurssit Voit suorittaa yksittäisiä sinulle sopivia kursseja.
Kulttuuriperinnön maisteriohjelmaan soveltuvia opintoja

Tarjonnassamme on ajoittain opintoja myös kulttuuriperinnön maisteriohjelmaan soveltuvista folkloristiikan opinnoista.

Seuraavan kerran opintoja järjestetään kesällä 2021.

Avoin yo: Kansanomainen uskonnollisuus, kesä 5 op, 2.8.–13.9.2021
Korvaavuus: KUKA-FO215

Kurssit Voit suorittaa yksittäisiä sinulle sopivia kursseja.
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

MIkäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen