Avoin yliopisto: Romanikieli- ja kulttuuri
Romanikieli- ja kulttuuri on Helsingin yliopiston kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman oppiaine.

Romanikielen tutkimuksen kohteena on Euroopassa nykyisin puhuttavat romanikielen murteet. Opinnoissa perehdytään romanikielen ja -kulttuurin tutkimuksen peruskäsitteisiin ja otetaan haltuun Suomen romanikielen tai muun Euroopassa puhuttavan romanikielen murteen perusteet. Lisäksi opit tuntemaan romanien historiaa ja kulttuuria.

Romanikielen ja -kulttuurin opinnot

Voit opiskella romanikielen- ja kulttuurin opintotarjonnasta yksittäisiä kursseja sekä perusopinnoista että aineopinnoista. 

Katso ennen maaliskuuta 2021 järjestetyt opinnot.

Voit opiskella yksittäisiä kursseja romanikielen ja -kulttuurin perusopinnoista.

Opinnot järjestetään Avoimen yliopiston ja Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman yhteistyönä. Opetus on pääosin päiväopetusta.

Romanikielen ja -kulttuurin perusopintoja Perusopinnoissa opiskelija perehtyy romanikielen ja -­kulttuurin tutkimuksen peruskäsitteisiin ja tutustuu Euroopan romanimurteiden kokonaisuuteen. Opiskelija oppii tuntemaan romanitutkimuksen historiaa ja keskeisiä kysymyksiä sekä romanien historiaa ja kulttuuria. Opiskelija ottaa haltuun Suomen romanikielen tai muun Euroopassa puhuttavan romanikielen murteen perusteet. Opintojakson suoritettuasi hallitset Suomen romanikielen sanastoa ja rakennetta sekä tunnet jonkin verran puhutun Suomen romanikielen variaatiota. Opintojakson suoritettuassi kielitaitosi on eurooppalaisella taitotasolla B1. Opintojakson päätteeksi tunnet useita Suomen romanien tapa- ja keskustelukulttuurin erityispiirteitä.Lisäksi ymmärrät kirjakielen tarpeellisuuden sekä ymmärrät oman asemasi romanikielen säilyttäjänä. Tutustut Suomen romaneja koskevaan historiassa toteutettuun ns. romanipolitiikan linjauksiin ja lainsäädäntöön ja kykenet arvioimaan niiden vaikutuksia romanien elämään aina nykypäiviin asti.Ymmärrät ja osaat analysoida keskeisimpiä romanien historian vaiheita ja niiden vaikutusta nykypäivän romaneihin ja heidän oloihinsa eri puolilla Eurooppaa.Lisäksi ymmärrät paremmin romanien nykypäivän elämää historian valossa ja miten romaneita on kohdeltu valtiovallan ja kirkon taholta. Osaamistavoitteet: muistat romanikulttuuriin liittyviä tapoja, arvoja ja käytänteitäsyvennät ymmärrystäsi romanien kulttuurista ja sen moninaisuudestasaat yleiskuvan kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilön identiteetille ja yhteiskunnalleosaat rakentaa ja hahmottaa kokonaiskuvan Suomen ja muun Euroopan romanien kulttuurin ja elämäntavan pääpiirteistä.osaat analysoida erilaisia käsityksiä romanien identiteetistäymmärrät ja tunnet paremmin Suomen ja Euroopan romanien erilaista itämaista tapakulttuuriakykenet hyödyntämään romanikulttuurin tuntemusta romaniväestön keskuudessa sekä eri asiantuntijatehtävissä, jossa edellytetään romanikulttuurin tuntemusta. Kurssit järjestetään seuraavasti

 

Voit opiskella yksittäisiä kursseja romanikielen ja -kulttuurin aineopinnoista.

Opinnot järjestetään Avoimen yliopiston ja Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman yhteistyönä. Opetus on pääosin päiväopetusta.

Romanikielen ja -kulttuurin aineopintoja Opinnoissa perehdytään monipuolisesti romanien historian ja yhteiskunnallisen aseman peruskysymyksiin. Opiskelijalla on hyvä käytännön taito perusopinnoissa aloitetussa romanikielen murteessa sekä sen rakenteen perusteellinen tuntemus. Opiskelija hankkii käsityksen romanikielen kehityksen tärkeimmistä vaiheista ja sen jakautumisesta eri murteisiin. Opiskelija ymmärtää ja osaa pohtia kysymyksiä, jotka liittyvät musiikin asemaan romanien identiteetin rakentumisessa. Opintojakson suoritettuasi hallitset peruskurssia laajemmin Suomen romanikielen sanastoa, suullista ja kirjallista osaamista sekä kielitietoa. Lisäksi tunnet jonkin verran puhutun Suomen romanikielen variaatiotaolet perehtynyt romanikielelle kääntämiseentunnet Suomen romanien keskustelukulttuurin erityispiirteitäsyvennät ja monipuolistat romanikielen taitoasi sekä teksti- ja vuorovaikutustaitojasi niin, että pystyt tavoitteelliseen ja tarkoituksenmukaiseen itsensä ilmaisemiseen ja vuorovaikutukseen. Tavoitteena on, että muistat romanimusiikin tyylilajeja ja tärkeimpiä esittäjiä ja säveltäjiä sekä tunnet musiikin asemaa romanien elinkeinona ja yhteiskunnallisen aseman rakentajana.Lisäksi ymmärrät ja osaat pohtia kysymyksiä, jotka liittyvät musiikin asemaan romanien identiteetin rakentumisessa.Ymmärrät myös romanimusiikin vaikutuksia muuhun musiikkiin ja osaat analysoida romanimusiikin tyylilajeja Euroopassa. Kurssin suoritettuasi sinulla on tuntuma flamencomusiikin ja -taiteen eri tyyleistä ja esittäjistä. Tunnet tiettyjen laulunlajien peruspiirteet. Lisäksi olet tutustunut flamencon syntysijan, Andalusian, kulttuurihistoriaan. Kurssin suoritettuasi ymmärrät myös Espanjan romanien historiaa ja nykyoloja. Osaat romanikielisiä, caló-murretta olevia sanoja flamencorunoudessa ja -säkeistöissä. Lisäksi osaat nimetä flamencon historiallisia ja nykylaulajia, -kitaristeja ja -tanssijoita sekä yhtyeitä. Pystyt hyödyntämään flamencotaiteeseen ja sen historiaan liittyvää tietoa myös muissa opinnoissa. Kurssit järjestetään seuraavasti
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen