Avoin yliopisto: Romanikieli- ja kulttuuri
Romanikieli- ja kulttuuri on Helsingin yliopiston kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman oppiaine.

Romanikielen tutkimuksen kohteena on Euroopassa nykyisin puhuttavat romanikielen murteet. Opinnoissa perehdytään romanikielen ja -kulttuurin tutkimuksen peruskäsitteisiin ja otetaan haltuun Suomen romanikielen tai muun Euroopassa puhuttavan romanikielen murteen perusteet. Lisäksi opit tuntemaan romanien historiaa ja kulttuuria.

Kevätlukukauden 2022 opintotarjonta on kokonaisuudessaan nähtävissä 1.11.2021 alkaen.

Romanikielen ja -kulttuurin opinnot

Voit opiskella romanikielen- ja kulttuurin opintotarjonnasta yksittäisiä kursseja sekä perusopinnoista että aineopinnoista. 

Katso ennen syksyä 2021 järjestetyt opinnot.

Voit opiskella yksittäisiä kursseja romanikielen ja -kulttuurin perusopinnoista.

Opinnot järjestetään Avoimen yliopiston ja Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman yhteistyönä. Opetus on pääosin päiväopetusta.

Romanikielen ja -kulttuurin perusopintoja Perusopinnoissa opiskelija perehtyy romanikielen ja -­kulttuurin tutkimuksen peruskäsitteisiin ja tutustuu Euroopan romanimurteiden kokonaisuuteen. Opiskelija oppii tuntemaan romanitutkimuksen historiaa ja keskeisiä kysymyksiä sekä romanien historiaa ja kulttuuria. Opiskelija ottaa haltuun Suomen romanikielen tai muun Euroopassa puhuttavan romanikielen murteen perusteet.

 

Voit opiskella yksittäisiä kursseja romanikielen ja -kulttuurin aineopinnoista.

Opinnot järjestetään Avoimen yliopiston ja Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman yhteistyönä. Opetus on pääosin päiväopetusta.

Romanikielen ja -kulttuurin aineopintoja Opinnoissa perehdytään monipuolisesti romanien historian ja yhteiskunnallisen aseman peruskysymyksiin. Opiskelijalla on hyvä käytännön taito perusopinnoissa aloitetussa romanikielen murteessa sekä sen rakenteen perusteellinen tuntemus. Opiskelija hankkii käsityksen romanikielen kehityksen tärkeimmistä vaiheista ja sen jakautumisesta eri murteisiin. Opiskelija ymmärtää ja osaa pohtia kysymyksiä, jotka liittyvät musiikin asemaan romanien identiteetin rakentumisessa.
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen