Kielikeskus (kieliopinnot)
Kielikeskus vastaa Helsingin yliopiston koulutusohjelmien viestintä- ja kieliopintojen toteutuksesta sekä monipuolisten kielipalvelujen tarjoamisesta yliopistoyhteisölle. Avoimina opintoina voit opiskella osaa kielikeskuksen monipuolisesta opintotarjonnasta.
Avoimina opintoina tarjottavat kielikeskuksen kieliopinnot
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen