Eläinlääketieteen opiskelijat tutustuvat tuotantoeläinlääketieteeseen Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osaston (KTO) ja Tuotantoeläinsairaalan järjestämässä opetuksessa Mäntsälän Saaren kylässä.

KTO ja Tuotantoeläinsairaala vastaavat kotieläinten lisääntymistieteen sekä tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon oppiaineiden opetuksesta ja tutkimuksesta. Lisääntymistieteessä tutkitaan ja opetetaan tärkeimpien suomalaisten kotieläinten lisääntymistä; tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidossa keskitytään lähinnä märehtijöihin ja sikoihin.

Oppiaineista, opetuksesta ja millaista on tuotantoeläinlääketieteen opiskelu löytyy tietoa tältä sivulta. Kaikki eläinlääketieteellisen kurssit löytyvät kurssien hakusivulta. Tietoja voi selata kirjautumatta. Opiskelijat pääsevät omille kurssisivuilleen Opintoni-sivun kautta.