Opiskelu eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa

Eläinlääketieteen opinnot kestävät kuusi vuotta. Opintojen aikana opiskelija hankkii valmiudet eläinlääkärin tehtäviin, itsenäiseen ammatinharjoittamiseen, alan kehityksen seuraamiseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Koulutuksemme antaa vankan pohjan monipuolisissa eläinlääkärin tehtävissä toimimiseen heti valmistumisen jälkeen. Suurin osa opinnoista on kaikille opiskelijoillemme yhteisiä. Opinnot etenevät ennalta suunnitellussa järjestyksessä ja opiskellessasi rakennat uutta tietoa aiemmin oppimasi päälle.

Eläinlääkärit toimivat monenlaisissa työtehtävissä kuten kunnaneläinlääkärinä, pieneläinpraktikkona, tarkastuseläinlääkärinä, tutkijana, valvontaeläinlääkärinä tai erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Eläinlääketieteen koulutusohjelmissa opiskelu on kuitenkin saman sisältöinen kaikille opiskelijoille ja riippumaton tulevasta työtehtävästä. Jokaisen valmistuvan eläinlääkärin on koulutuksen aikana saavutettava EU-direktiivien ja eurooppalaisen arviointijärjestelmän määrittelemä osaaminen. Peruskoulutusta on mahdollista räätälöidä yksilöllisesti vain vähän.

Mahdollinen erikoistuminen tapahtuu vasta peruskoulutuksen jälkeen.

Eläinlääkärin työ on vastuullista ja vaatii monipuolista osaamista. Opintojen aikana opit eläinlääketieteellisten tietojen ja taitojen lisäksi muun muassa opiskelu- ja vuorovaikutustaitoja, itsesi johtamista, stressin hallintaa sekä taloudellisten ja eettisten näkökulmien huomioimista päätöksiä tehdessä.

Olisiko minusta eläinlääketieteen opiskelijaksi?

Monenlaisista ihmisistä tulee hyviä eläinlääkäreitä, ja monenlaisella taustalla voi menestyä eläinlääketieteen opinnoissa - hyvä koulumenestys ei ole edellytys eläinlääketieteelliseen hakeutumiselle. Lukion biotieteellisten aineiden (biologia, fysiikka, kemia) tiedot tulevat testatuksi valintaprosessissa. Englannin kielen osaaminen on tärkeää, sillä lähes kaikki oppikirjat ovat englanninkielisiä.

Opinnot kestävät 6 vuotta ja etenevät valmiin lukujärjestyksen mukaisesti, mikä edellyttää pitkäjänteistä sitoutumista opintoihin. Rohkeus tarttua toimeen ja halu oppia on kuitenkin monissa asioissa tärkeämpää kuin lähtötason osaaminen! Toisinaan on myös jaksettava puurtaa oppimisen eteen sellaisissakin asioissa, jotka eivät omasta mielestä ole kovin kiinnostavia.

Opintoihin sisältyy paljon tietojen ja kädentaitojen oppimista, mutta myös monenlaisten muiden työelämävalmiuksien kehittymistä tuetaan kautta opintojen. Ajanhallintataidot, vuorovaikutustaidot ja stressinhallintataidot ovat hyvä esimerkkejä näistä. Vaikka opinnot ovat vaativat, ne eivät saa täyttää koko elämää! Itsestä huolehtiminen ja omien rajojen tiedostaminen ovat tärkeitä työelämätaitoja. Opintojen aikana ehtii myös harrastaa ja tavata ystäviä.

Ensimmäinen vuosi eläinlääkiksessä