Ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus

Eläinlääketieteellinen tiedekunta tarjoaa eläinlääkäreille ammatillisia jatko- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia sekä vaihtoehtoisia kursseja opiskelijoille.
Erikoiseläinlääkärikoulutus

Erikoiseläinlääkärikoulutus uudistui 1.8.2023 alkaen.

Erikoiseläinlääkärikoulutus on ammatillista jatkokoulutusta. Koulutuksen voi suorittaa Suomessa ainoastaan Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Erikoiseläinlääkärikoulutus järjestetään koulutusohjelmina, jotka ovat: hevossairaudet, pieneläinsairaudet, tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito, tarttuvat eläintaudit, yleiseläinlääketiede sekä ympäristöterveydenhuolto.

Kansallisen erikoistumiskoulutuksen lisäksi eläinlääkärin on mahdollista suorittaa eurooppalainen Diplomate -erikoistumiskoulutus

Täydennyskoulutus eläinlääkäreille ja opiskelijoille

Täydennyskoulutus on olennaisen tärkeää eläinlääkäreiden elinikäisen oppimisen tavoitteen kannalta. Eläinlääkäreillä on lakiin kirjattu velvollisuus pitää yllä ammattitaitoaan.

Tiedekunta tarjoaa täydennyskoulutusta valmistuneille eläinlääkäreille:

  • elintarvikehygieenikkokuulustelu
  • tarkastuseläinlääkärikuulustelu
  • sä­tei­ly­suo­je­lu­kou­lu­tus
  • ympäristöterveydenhuollon hallinnon kurssi
  • ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon joh­ta­mi­sen diplo­mioh­jel­ma

sekä opiskelijoille vaihtoehtoisija kursseja. 

Laillistumiskuulustelut

Eläinlääkäriksi laillistaminen Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa eli ns. kolmannessa maassa suoritetun tutkinnon perusteella edellyttää Suomessa pääsääntöisesti lisäopintoja ja riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Avoin yliopisto

Eläinlääketieteen kandiohjelman opinnoista tarjotaan kursseja ja kurssin osia avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Tutustu tällä hetkellä tarjolla olevaan maksuttomaan tutustumiskurssiin.