Yhteistyö

Tiedekunta toimii saumattomassa vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa. Eläinlääketieteen asiantuntijat ovat merkittävässä roolissa, kun pyritään turvaamaan eläinten ja ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.

Tiedekunnan tutkijat, opettajat, ja kliinikot tuovat tutkimustiedon yhteiskunnallisen päätöksenteon käyttöön toimimalla oman alansa asiantuntijoina yhteiskunnan eri tehtävissä. Tiedekunnan asiantuntijoilla on vakiintunut ja huomattava asiantuntijarooli yhteiskunnassa, ja heidän asiantuntemustaan hyödynnetään laajalti muun muassa säädösvalmistelussa.