Kevään 2023 promootion teema on Communis salus, communis sanitas
 

Promootion suunnittelusta ja toteutuksesta vastaava toimikunta on valinnut promootion teemaksi Communis salus, communis sanitas (suom. yhteinen hyvinvointi, yhteinen terveys).

Näillä sivuilla tiedotetaan kaikista promootioon liittyvistä asioista, ja sivut täydentyvät aina promootioon asti.