Eläinlääketieteellisen tiedekunnan promootio

Kaikista promootioon liittyvistä asioista tiedotetaan näillä sivuilla ja sivut täydentyvät aina promootioon asti.