Tutkimus

Eläinlääketieteellinen tiedekunta on profiloitunut eläinten terveyden- ja sairaudenhoitoon sekä hyvinvointiin ja elintarvikkeiden turvallisuuden varmistamiseen. Paneudumme eläin- ja ihmispopulaatioiden terveyden vuorovaikutukseen nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

Eläinlääketieteellinen tutkimus on jo lähtökohtaisesti monitieteistä. Kansainvälisesti arvostetut tutkimusryhmämme tekevät sekä perus- että soveltavaa biolääketieteellistä tutkimusta, jonka tuloksia hyödynnetään niin eläinten kuin ihmistenkin terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tutkimuksen keskeisiä teemoja ovat:

  • ruokaturvallisuus
  • translationaalinen lääketiede
  • zoonoottiset infektiot
  • eläinten terveys ja hyvinvointi

Nämä tutkimusalueet yhdistyvät eläinlääketieteellisen tiedekunnan Helsinki One Health (HOH) -verkostossa, joka tukee ja koordinoi näiden alojen tutkimusta Helsingin yliopistossa.