Opetus ja opiskelu

Eläinlääketiedettä voi Suomessa opiskella vain Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Tiedekunta vastaa eläinlääkäreiden peruskoulutuksesta, eläinlääketieteellisestä tutkimuksesta sekä huolehtii alan tieteellisestä jatko- ja ammatillisesta täydennyskoulutuksesta.

Eläinlääketieteen peruskoulutus kestää kuusi vuotta. Eläinlääketieteen kandiohjelma tarjoaa monipuolisen eläinlääketieteellis-biologisen pohjan. Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma antaa valmiudet toimia eläinlääkärin ammatissa. Koulutus mahdollistaa hyvin monenlaisia työuria sekä eläinten että ihmisten terveydestä kiinnostuneille. Peruskoulutuksen jälkeen eläinlääkärillä on mahdollisuus erikoistua tai tehdä tohtorintutkinto.

Eläinlääketieteen tiedekunnan tarjoama koulutus on kansainvälisesti laadukkaaksi arvioitua.

One Healt - yhteinen terveys -ajattelu on vahvasti mukana kautta opintojen: eläimet ja ihmiset jakavat terveyden, hyvinvoinnin ja ympäristön.

Vuonna 2022