One Health -tutkimus

Yhteinen terveys – One Health – on eläinlääketieteen tutkimuksen painopiste. One Health lähtee ajatuksesta, että ihmisten ja eläinten terveys ovat sidoksissa paitsi keskenään myös ympäristöön, jossa tapahtuvat muutokset vaikuttavat merkittävästi terveyteen.

Helsinki One Health (HOH) on ihmisen ja eläinten yhteisen terveyden tutkimuksen verkosto, joka perustettiin tukemaan ja koordinoimaan alan tutkimusta Helsingin yliopistossa.

Tutkimusteemat

  • Ruokaturvallisuus
  • Translationaaliseen terveyteen liittyvä tutkimus – lajienväliset tautimallit
  • Eläinten terveys ja hyvinvointi

Helsinki One Health -verkosto (HOH) etsii uusia ihmisten ja eläinten terveyttä koskevia ilmiöitä, ja tutkii tautien siirtymistä lajien välillä. Esimerkkejä tutkimuskohteista ovat mikrobilääkeresistenssin ja vastustuskykyisten taudinaiheuttajien leviämisen hallinta ruokatuotantoketjuissa. Ihmisen kanssa yhteistä tautia sairastavien koirien yhä parempi hyödyntäminen ihmisen sairauden tautimalleina sekä jalostettujen eläinlajien sairauksien periytymisen  ja hyvinvointivaikutusten tutkimus.