Koulutuksen kansainvälinen akkreditointi

ESEVT-arviointi (European System of Evaluation of Veterinary Training) on alan yhteisesti hyväksymä eurooppalainen standardi, jonka tehtävänä on varmistaa, että arvioinnin hyväksytysti läpäisseissä yksiköissä annettava koulutus vastaa sille asetettuja vaatimuksia.

European Association for Evaluation of Veterinary Education (EAEVE) arvioi säännöllisesti eläinlääketieteellisten koulutusten sisältöä ja laatua. Arviointeja varten tiedekunta laatii yksityiskohtaisen itsearviointiraportin. Kansainvälinen arviointiryhmä tutustuu usean päivän ajan tiedekuntaan ja haastattelee paitsi opetus- ja tutkimushenkilökuntaa myös muuta henkilökuntaa, opiskelijoita ja sidosryhmien edustajia. Viimeisin arviointi toteutettiin syyskuussa 2019.  Tiedekunnan koulutuksen todettiin täyttävän eläinlääketieteellistä koulutusta säätelevien EU-direktiivien ja European System of Evaluation of Veterinary Training (ESEVT) -järjestelmän vaatimukset, ja tiedekunnalle myönnettiin status ”AKKREDITOITU”.