Eläinlääketieteen koulutusohjelmat

Eläinlääketieteen perusopintojen aikana opiskelija hankkii valmiudet eläinlääkärin tehtäviin, itsenäiseen ammatinharjoittamiseen, alan kehityksen seuraamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Koulutus mahdollistaa hyvin monenlaisia työuria sekä eläinten että ihmisten terveydestä kiinnostuneille.

Eläinlääketieteen koulutus koostuu kolmivuotisesta eläinlääketieteen kandidaatin tutkinnosta (ELK) ja kolmivuotisesta eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta (ELL). Opinnot muodostavat jatkumon, jossa opinto-oikeus myönnetään samalla kertaa sekä eläinlääketieteen kandiohjelmaan että eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmaan.

Kandivaiheen opinnoissa perehdyt terveen eläimen hoitoon ja sairauksien syntyyn. Ensimmäisenä vuonna opiskelet terveen eläimen anatomiaa ja fysiologiaa sekä eläinten pidon ja hyvinvoinnin perusteita. Toisena vuonna perehdyt kotieläinten ravitsemukseen, taudinaiheuttajiin, immunologiaan sekä patologiaan. Myös maatilaharjoittelut suoritat kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Kolmantena vuonna jatkuvat patologiaopinnot, ja lisäksi perehdyt epidemiologiaan, farmakologiaan sekä eläinlääkärin viranomaisvelvollisuuksiin. Lihantarkastusopinnoissa tutustut tarkastuseläinlääkärin tehtäviin teurastamolla ja suoritat myös teurastamoharjoittelun. Kevätpuolella alkavat johdanto kliiniseen työhön -kurssit.

Lisensiaattivaiheen opinnot alkavat neljäntenä vuonna, jolloin perehdyt opinnoissa eläinten sairauksiin, niiden diagnostiikkaan, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Viides vuosi on ns. klinikkavuosi, jolloin osallistut potilastyöskentelyyn yliopistollisen eläinsairaalan eri osastoilla ja halutessasi myös tiedekunnan ulkopuolella. Viidennen opiskeluvuoden päätteeksi sinun on mahdollista saada väliaikainen oikeus harjoittaa eläinlääkärinammattia laillistetun eläinlääkärin sijaisena. Kuudennen vuoden opinnoissa perehdyt elintarviketurvallisuuteen, ympäristöterveyteen ja ympäristöterveydenhuollon valvontaan. Lisensiaattivaiheen opintojen aikana laadit myös eläinlääketieteen lisensiaatintutkielman.

One Health - Yhteinen terveys -ajattelu on vahvasti mukana kautta opintojen: eläimet ja ihmiset jakavat terveyden, hyvinvoinnin ja ympäristön. Eläinlääkäreillä on merkittävä rooli tässä kokonaisuudessa.